Polityka

Doktryny polityczne

Inne strony warte obejrzenia: sprezyny talerzowe Oferty pracy Toruń

Doktryny polityczneMarksizm jest światopoglądem, który został stworzony na podstawie ideologii oraz pism Karola Marksa. Niekiedy doktrynę tą mylnie uważa się za materializm deliktyczny. Ideologia ta powstała w myśli Marksa, gdy dostrzegał on tendencję sprzeczną pomiędzy aktywizmem oraz determinizmem. Uważał on bowiem, iż rozwój państwa oraz bieg historii związany jest z determinizmem, jednak był także przekonany, iż bieg wydarzeń i historii można zmienić. Ideologia Marksa opiera się na filozofii Hegla, który twierdził, iż historia objawia się w dialektyce, czyli na ścieraniu się ze sobą sił o przeciwstawnym działaniu. Filozof ten twierdził, iż materialny świat jest tylko pozorny, natomiast realny świat jest idealny. Marks odrzucił idealizm Hegla, ale zgodził się z jego poglądem dotyczącym dialektyki. Ponadto Marks pragnął rozważyć problem dotyczący alienacji. Uważał, iż osoba, która rezygnuje z działania i pracy jest osobą wyobcowaną ze swojej natury. Uważał, iż siła robocza oraz wkład w daną pracę decydują o wartości danego przedmiotu. Wielu ludzi krytykuję tą formę polityczną, ponieważ uważają, iż w tych państwach, gdzie została wprowadzona marksistowska gospodarka, żadne państwo się nie rozwinęło. Antykomunizm jest polityką oraz doktryną polityczną, której jak sama nazwa wskazuje, zadaniem jest przeciwstawianie się i zwalczenie komunizmu. Dąży do tego poprzez wykorzystywanie słabych punktów kapitalizmu, szczególnie jeśli chodzi o jego rywalizację z systemem kapitalistycznym, a także korporacjonistycznym, czy też narodowo-syndykalistycznym. Są także inne metody walki z komunizmem i to wszystko zależy od ilości grupy, jej rodzaju, czy tez ich zaangażowania w to. Przede wszystkim walka z komunizmem odbywa się przez niewielkie działania, na przykład manifesty, propagandę, a także przechodzi niekiedy do poważniejszych działań, takich jak do użycia środków prawnych oraz sił zbrojnych. Antykomunizm także w dużej mierze wykorzystuje hasła związane z filozofiami religijnymi, które atakują w komunizm, twierdząc, iż doktryna ta oderwała się od tradycyjnej organizacji społeczeństwa. Antykomunizm często nazywa swoją wrogą doktrynę filozofią, która jest niedemokratyczna, a także przybierająca wręcz totalitarny charakter i doprowadza do ograniczenia wolności i przywilejów jednostek w społeczeństwie. Antykomunizm wymienia długą listę rzeczywistych problemów jakie stwarza komunizm.


Warto również przeczytać:

Doktryna anarchizmu
Anarchizm to jedna z wielu doktryn politycznych, która opowiada się za modelem społeczeństwa, które powinno być równe, a także wolne. Doktryna ta bywa także nazywana woln...

Agraryzm
Agraryzm jest jedną z doktryn społecznych, a także i ruch społeczny, który głosi, iż rolnictwo jest podstawą gospodarki. Rolnictwo to powinno być przede wszystkim oparte ...

Konserwatyzm
Konserwatyzm jest jedną z doktryn politycznych, a także orientacją, która opiera się na tym, iż należy ochraniać państwo, a szczególnie jego porządek gospodarczo-społeczn...

Narodowa Demokracja
Narodowa Demokracja, nazywana także ruchem narodowych, czy też endecją, to polski ruch polityczny oraz doktryna, która opiera się na nacjonalizmie. Została ona stworzona ...

Socjalizm
Nazwa „socjalizm” ma wiele znaczeń, jednak ogólnie odnosi się ona do zamierzeń związanych ze zmniejszeniem nierówności społecznych, a także do rozpowszechnien...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: