Polityka

Zgromadzenie ONZ

Inne strony warte obejrzenia: www.roman-adwokat.pl windykacja masowa

Zgromadzenie ONZZgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jest jednym z głównych organów organizacji. Jej siedzibą jest Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. W jego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. Każdy z nich ma tylko po jednym głosie. Każdy kraj należący do Organizacji Narodów Zjednoczonych ma maksimum pięciu przedstawicieli. Sesje zwyczajne zwoływane są co roku w drugim tygodniu września, we wtorek. Sekretarz Generalny może zażądać powołania sesji nadzwyczajnej. Takie samo prawo ma większość stanowiona przez kraje członkowskie. W całej historii Narodów Zjednoczonych takie wydarzenie miało miejsce dokładnie 24 razy. Dokumentem prawnym, jaki wychodzi z rąk Zgromadzenia Ogólnego jest uchwała. Obowiązuje bezwzględnie w kwestiach wewnętrznych. Ma natomiast charakter zalecenia w stosunku do swoich członków. Jeżeli organ ten debatuje nad ważną sprawą, decyzje muszą zostać przegłosowane przez dwie trzecie przedstawicieli. Do takich, najważniejszych należy między innymi zalecenie respektowania i nadzorowania pokoju i bezpieczeństwa. Zgromadzenie pełni funkcję kreacyjną, ponieważ wybiera niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej Społecznej i Rady Powierniczej. Ponadto decyduje o przyjęci nowych członków w szeregi Organizacji Narodów Zjednoczonych. Może również zawiesić dany kraj w jego prawach wynikających z uczestnictwa w tej współpracy międzynarodowej lub całkowicie go usunąć. W gestii Zgromadzenia leży również kwestia budżetu. Jest opiniodawcą w sprawach związanych z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz z organizacją wewnętrzną współpracy. Doradza państwom członkowskim w kwestiach związanych z pokojem i bezpieczeństwem. Co więcej, jest wielkim zwolennikiem kodyfikacji prawa międzynarodowego i odpowiada za inicjowanie działań integracyjnych. Wysoka pozycja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych wynika głównie z faktu, iż wszystkie inne organy, chociażby takie jak Rada Bezpieczeństwa, muszą składać mu raporty do rozpatrzenia. W jego ramach istnieje siedem Komisji Głównych. Powołano je w celu tematycznego pogrupowania tematów, jakimi zajmuje się Zgromadzenie Ogólne. Podzielono je następująco: Polityka i Bezpieczeństwo, Gospodarka i Finanse, Społeczeństwo, Humanitaryzm i Kultura, Powiernictwo i Obszary Niesamodzielne, Administracja i Budżet, Prawo oraz Specjalna Komisja Polityczna.


Warto również przeczytać:

Polityka Kościoła prawosławnego
Ideowe polityczno-społeczne oraz obyczajowe podstawy prawosławia kształtowały się w specyficznym środowisku duchowym Bizancjum przed schizmą chrześcijaństwa. Podział w Ko...

Stefan Niesiołowski i Beger
Marszałek sejmu, który zarówno atakuje jak i jest atakowany. Jego ataki dotyczą głównie PiS. Posłowie tej partii także oskarżają go o wszystko co najgorsze. Zarówno z jed...

Kazimierz Marcinkiewicz i Nelly Rokita
Gdy były nauczyciel – Kazimierz Marcinkiewicz został premierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego nikt nie przypuszczał jak bardzo ten urząd wpłynie na jego życie. Ni...

Rezultaty kozackich grabieży
Sejm piotrkowski w roku 1534 zwrócił się z prośbą do króla Zygmunta I, by skłonił Litwinów do utrzymywania na pograniczu stałych wojsk zaciężnych przeciwko Tatarom. Wówcz...

Iliryzm
Iliryzm jest ruchem politycznym, który powstał w latach trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku. Jego głównym celem było zintegrowanie wysokich plemion słow...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: