Polityka

1 Władza ustawodawcza

Inne strony warte obejrzenia: Sprawdź

1	Władza ustawodawczaWładza sprawowana w państwie to bardzo istotna kwestia w funkcjonowaniu niemal każdego kraju na świecie. Bywa tak, że władza nie jest rozdzielane między poszczególne jednostki lub też tak, że podział władzy jest bardzo widoczny w wielu dziedzinach życia społecznego. Jeśli chodzi o władzę ustawodawczą w Polsce to leży ona w rękach Sejmu oraz Senatu. Nie oznacza to jednak, że wszelkie działania dotyczące władzy ustawodawczej leżą w rękach tylko i wyłącznie sejmu oraz senatu. Także naród, czyli obywatele też mogą w tym czynnie uczestniczyć, gdyż to właśnie w ich rękach znajduje się władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast Sejm i Senat są wybierani przez tych obywateli, którzy reprezentują dany naród i sprawuje władzę ustawodawczą. Jeśli chodzi o polski parlament to działa on w systemie dwuizbowym, co jednak nie oznacza, że obie izby sa sobie równe. Od zawsze większe znaczenie przypisywane było działaniami, którymi posługiwał się Sejm. Sejm jest taką izbą polityczną, która nadaje kierunek danej polityce w państwie oraz bezpośrednio decyduje o losach rządu. Do tej izby należy także bardzo ważne zadanie, jakim jest uchwalanie różnego rodzaju ustaw, które potem mogą być stopniowo wdrażane w życie wszystkich obywateli danego kraju. Senatowi więc przypisuje się znacznie mniejszą rolę, aczkolwiek ta izba także znacząco wpływa na funkcjonowanie danego państwa. To co jest najistotniejsze to fakt, że Senat także bierze udział w uchwalaniu ustaw przez Sejm. Senat podejmuje także niektóre inne decyzje, na przykład wyraża zgodę na akty Sejmu czy też Prezydenta. Sejm i Senat razem tworzą jedno ciało, które nazywane jest Zgromadzeniem Narodowym. Zgromadzenie Narodowe zbiera się wtedy, gdy zaistnieje faktyczna i specyficzna konieczność, zgodnie z zapisami w Konstytucji. Wtedy też razem tworzą nowy, zupełnie niezależny organ państwowy i podejmują decyzję, które nie są do końca przewidziane przez polskie prawo. Jednak takie zgromadzenie zbiera się niezwykle rzadko, gdyż nieczęsto zdarzają się sytuacje, w których nie można zastosować dotychczas funkcjonujących narzędzi w danym państwie. Sejm oraz Senat wybierany jest w wyborach parlamentarnych, które odbywają się co cztery lata. Dzięki temu dana społeczność ma swoich przedstawicieli w rządzie, którzy są niejako wyrazem i głosem wszystkich obywateli danego kraju. 2 Władza ustawodawcza nie może jednak pracować bez władzy wykonawczej i sądowniczej. Byłby to wtedy aparat upośledzony i nic niewarty w sprawie ekonomicznej. Dlatego właśnie tak wielką uwagę przykłada się do tego by można było stworzyć odpowiednie warunki jeśli chodzi o zapewnienie państwu właśnie władzy ustawodawczej. Daje nam to wiele możliwości przemyślenia drobnych uwag. Wszystko to głównie po to, by można było ubezpieczyć się na przyszłość od problemów, jakie mogą nam się przytrafić przy sporządzaniu planów na przyszłość. 3 Władza ustawodawcza jest, podsumowując czymś istotnym, ale nie może być pod żadnym pozorem samorządząca. Potrzebuje do prawidłowego działania pozostałych dwóch typów władzy, które będą ją wspierać w trudnych momentach.


Warto również przeczytać:

Bierne prawo wyborcze
Bierne prawo wyborcze posiada każdy obywatel, który osiągnie określony wiek. Jest to w rzeczywistości prawo do bycia wybieranym i do kandydowania. Jeśli chodzi o Polskę, ...

Dlaczego rosną podatki
Podatków nikt nie lubi płacić i wiele osób szuka różnych sposobów na ich ominięcie. Wbrew pozorom, jest ich całkiem dużo. Najprościej jest na przykład założyć fundację. W...

Partie polityczne
Polityka dziś wypełnia bardzo dużą przestrzeń życiową wielu ludzi, niezależnie od preferencji politycznych czy też miejsca zamieszkania. Dlatego też tak wiele mówi się os...

John Fitzgerald Kennedy
John Fitzgerald Kennedy był trzydziestym piątym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu dwudziestego dziewiątego maja 1917 roku w Brookline. Zmarł...

Whip
Whip jest osobą, której głównej zadaniem jest szukanie, czy w partii są osoby, które nie zagłosowały tak, jak było to wcześniej ustalane. Określenie whip, narodziła się w...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: