Polityka

Ustrojowa rola szefa rządu

Inne strony warte obejrzenia: sektor-publiczny.pl/

Ustrojowa rola szefa rząduNajbardziej charakterystyczną cechą rządu jest fakt, iż działa on przede wszystkim na zasadach kolegialności i za swoje wszelkie działania ponosi całościową odpowiedzialność. Na czele rządu stoi zazwyczaj premier (nazwa uniwersalna dla większości państw demokratycznych, w których występuje trójpodział władzy), chociaż faktycznym zwierzchnikiem rządu może być również prezydent (taka sytuacja ma miejsce na Cyprze). Warto pamiętać, że stanowisko premiera nie zawsze obejmuje przedstawicieli partii dominującej w danej koalicji rządowej. Z formalnego punktu widzenia, władza premiera jest obwarowana bardzo licznymi i surowymi ograniczeniami, wynikającymi głównie z faktu, że konstytucyjnie władzę wykonawczą sprawuje rząd. Odpowiada on kolektywnie przed parlamentem Rzeczpospolitej ( w różnych krajach nosi on różną nazwę, w Polsce Parlament, w Rosji Duma i tak dalej). Kolejne ograniczenie jest takie, że premier dysponuje jednym głosem przeciwko głosom co najmniej kilkunastu członków swojego gabinetu . Jest to szczególnie ważne w warunkach rządów koalicyjnych, w ramach których szef egzekutywy musi się troszczyć przede wszystkim o utrzymanie koalicji. Dlatego też fakt, że dysponuje on prawem zgłaszania kandydatów na stanowiska ministerialne oraz sekretarzy stanu, nie zapewnia mu automatycznie przewagi. Władza kreacyjna musi być zatem sprawowana w taki sposób, by zapewniała poparcie parlamentu oraz, równolegle, poparcie wszystkich koalicyjnych partnerów. Dlatego skład rządu nie zależy tylko od osobistego i indywidualnego uznania premiera, nawet jeśli ma on formalnie nieograniczone w tym względzie uprawnienia. Jeśli jednak rząd ma charakter jednopartyjny, a premier w tym samym momencie jest liderem zwycięskiej partii, to wówczas możliwości jego działania są znacznie szersze. Nie oznacza to jednak całkowitego pozbawienia kierownictwa partii wpływu na decyzje jakie może podejmowac w ramach swojego stanowiska. Działania premiera w szczególności w zakresie władzy kreacyjnej, podlegają ograniczeniom prawnym, choć w niejednakowym zakresie (porównanie pozycji premiera Wielkiej Brytanii i Holandii). Ograniczenia możliwości działania premiera wynikają jednak głównie z uwarunkowań koalicyjnych. Premier może zostać zmuszony do rezygnacji tylko wówczas, gdy rząd ma charakter mniejszościowy.


Warto również przeczytać:

Bioregionalizm
Bioregionalizm to ruch kulturowo społeczny, który pochodzi ze środowiska hipisowskiego stworzonego w Stanach Zjednoczonych. Ruch hipisowski przede wszystkim istniał w lat...

Sikorski i Giertych
Radosław Sikorski to jedna z ciekawszych osobowości polskiej sceny politycznej. Urodzony . 23 lutego 1963 w Bydgoszczy po skończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgosz...

Jak nie powinien zachowywać się polityk
Każdy z nas słyszy na co dzień – czy to w pracy czy też w radiu jadąc tramwajem lub samochodem, o tym jaka afera w tle ze znanym politykiem wyszła na jaw. W dzisiej...

Ręce do góry
Film „Ręce do góry” jest filmem autobiograficznym oraz politycznym. Został on nakręcony w roku 1967, jednak przez wiele lat nie był on emitowany w kinach, pon...

Systemy
Systemy polityczne jest to pojęcie bardzo szerokie, istnieje wiele opinii na ten temat, naukowcy prowadzą wiele badań, a studenci, którzy mają do czynienia z takim przedm...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: