Polityka

Unia Europejska

Inne strony warte obejrzenia: https://www.sprintdatacenter.pl/tani-hosting-www

Unia EuropejskaUnia Europejska ( skrót UE) jest gospodarczą i polityczną organizacją, zrzeszającą dwadzieścia siedem państw członkowskich, oraz działa głównie w Europie. Unia Europejska opracowała wspólny rynek za pomocą ujednoliconego systemu prawa, które ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, zapewniając swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału. Unia Europejska utrzymuje wspólną politykę handlową , rolnictwo, rybołówstwo, oraz rozwój regionalny. Szesnaście państw członkowskich przyjęło wspólną walutę, euro, a razem stanowią one tzw. strefę euro. Unia Europejska opracowała ograniczoną rolę w polityce zagranicznej, reprezentację w Światowej Organizacji Handlu, G8, grupy G- dwadzieścia, jest potęgą gospodarczą, działa przy współpracy z Organizacja Narodów Zjednoczonych. Unia uchwala przepisy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w tym zniesienia kontroli paszportowych w Schengen w dwudziestu dwóch krajach Unia Europejska i trzech państwach poza Unia Europejska. Jako organizacja międzynarodowa, Unia Europejska działa poprzez hybrydowy system ponadnarodowy i międzyrządowy. W niektórych obszarach, decyzje są podejmowane w drodze negocjacji między państwami członkowskimi, podczas gdy w innych, niezależnych instytucjach ponadnarodowych są podejmowane bez wymogu jednomyślności państw członkowskich. Ważne instytucje Unia Europejska to: Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego. Parlament Europejski jest wybierany co pięć lat przez obywateli państw członkowskich, którzy mają zagwarantowane obywatelstwo Unii Europejskiej. Unia Europejska ma swoje początki w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, wówczas powstała wśród sześciu państw w 1951 r. Unia Europejska istnieje od tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego zrzeszając same państwa członkowskie. Od tego czasu Unia Europejska wzrosła w rozmiarze dzięki swojemu rozszerzeniu, a także poprzez zwiększenie obszarów swojej kompetencji. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od dwutysięcznego czwartego roku. Dla naszego kraju wstąpienie przyniosło wiele korzyści, takich jak np. dotacje dla przedsiębiorstw, zniesienie granic, czy też otworzenie rynku pracy dla Polaków w kilku państwach.


Warto również przeczytać:

Profesjonalizacja armii
Profesjonalizacja armii jest w naszym wojsku obecnie jedną z najważniejszych rzeczy, w których powstały największe zmiany i pozwalają one na o wiele większy rozwój wojska...

Tematyka filmów politycznych
Filmy polityczne w obecnych czasach przede wszystkim dotyczą niedawnych wydarzeń, głównie z okresu lat 80 wieku XX. Był to bardzo burzliwy okres w dziejach Polski, dlateg...

Teoria umowy społecznej
według tej teorii państwa powstawały poprzez umowy społeczeństw. Było to wywołane odpowiednimi zabiegami handlowymi i militarnymi pomiędzy danymi społecznościami, pomagał...

Polityka żywnościowa, część ekonomii
Polityka żywnościowa jest niezmiernie ważną polityką, która po części zalicza się również do ekonomii. Jest ona ważna dla wszystkich konsumentów, czyli dla każdego obywat...

Separatystyczne dążenia Słowian
Do zmiany w monarchii dążyły narody, które w całości żyły w granicach Austro-Węgier, stanowiące 25,3 procent jej ludności: Czesi (6 min i 12,5 procent ogółu), Chorwaci (2...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: