Polityka

Polityka społeczna

Inne strony warte obejrzenia: matinee.pl/6-materace

Polityka społecznaCzym jest polityka, wiemy, ale czym jest polityka społeczna – na to pytanie postaram się pokrótce odpowiedzieć nawiązując oczywiście do polityki ogólnej, krajowej. Polityka taka realizowana jest wyłącznie przez władzę publiczną, którą my wyborcy wybieramy, popieramy, bądź odrzucamy oraz realizowana jest również przez organizacje, władze pozarządowe, czyli różne zgrupowania polityczne. Działalność takiej sprecyzowanej polityki społecznej odbywa się w długoterminowym procesie, który ma za zadanie dbać o dobro ogółu społecznego i który powinien rozwiązywać różne problemy społeczne. A czy tak rzeczywiście jest, nie wiem. Wiem, że tak powinno być, polityka społeczna nie powinna rządzić się swoimi prawami i dbać tylko i wyłącznie o własne interesy, ale przede wszystkim ludzie uczestniczący w polityce społecznej powinni dbać o interesy całego polskiego społeczeństwa. Polityka taka popiera różne programy polityczne z którymi się integruje i które zatwierdza. Nieraz idzie ona z programem politycznym, który realizowany jest podczas wyborów, ale często nie zgadza się też z jego poszczególnymi punktami, które nie zupełnie odzwierciedlały by oczekiwania wyborców, a więc społeczności polskiej. W obrębie polityki społecznej wyszczególnione są poszczególne działy, które pomagają usprawniać cały system polityczny. A więc pierwszy dział to polityka ludnościowa oraz polityka rodzinna. Zajmuje się ona spisem ludności, prowadzeniem ewidencji osobowych i poszczególnych rodzin, spisuje numery domów, pomaga również rodzinom z przeróżnych środowisk społecznych. Kolejna dziedzina polityki społecznej to polityka oświatowa, która zajmuje się nauką, kulturą i dba o wykształcenie swoich obywateli. Ustanawia również prawo oświatowe, precyzuje przepisy. Polityka kulturalna z kolei zajmuje się wszelkimi obiektami kulturalnymi, różnymi ważnymi imprezami z tym związanymi i także precyzuje wszelkie normy, które powinni, a nawet muszą przestrzegać osoby uczestniczące w życiu kulturalnym w naszym kraju. Równie ważna staje się polityka ochrony środowiska, coraz częściej się o niej mówi, ponieważ dbanie o dobro środowiska naturalnego powinno być priorytetem każdego mieszkańca świata. Polityka społeczna to wpływ ludzi na państwo. Jest to bardzo wazne, gdyż teoretycznie każdy obywatel państwa powinien odpowiadać za nie na własny sposób.


Warto również przeczytać:

Rezultaty kozackich grabieży
Sejm piotrkowski w roku 1534 zwrócił się z prośbą do króla Zygmunta I, by skłonił Litwinów do utrzymywania na pograniczu stałych wojsk zaciężnych przeciwko Tatarom. Wówcz...

Teoria umowy społecznej
według tej teorii państwa powstawały poprzez umowy społeczeństw. Było to wywołane odpowiednimi zabiegami handlowymi i militarnymi pomiędzy danymi społecznościami, pomagał...

Organizacje zwane Hromadami
Poetycką kreację Wernyhory Juliusz Słowacki stworzył w dramacie Sen srebrny Salomei. Ukraiński wieszcz był tam „lirnym królem ostatnim", uosobieniem poezji ludowej,...

Przywództwo polityczne
Przywódca polityczny powinien mieć następujące cechy: motywy, możliwości i jasno sprecyzowany cel. Władza jest więc procesem, w którym władca zależny jest od swoich motyw...

Więzień sumienia
Więźniem sumienia jest każda osoba, która została zatrzymana w danym państwie za wszelkiej jej przekonania. Więźniowie sumienia zwykle są więźniami politycznymi, ponieważ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: