Polityka

Systemy polityczne

Inne strony warte obejrzenia:

Systemy polityczneSystemy polityczne są zagadnieniem bardzo obszernym i można się nad nimi bardzo długo rozwodzić. Typowymi systemami politycznymi na świecie są system liberalny, postkomunistyczny, wschodnioazjatycki i islamski system polityczny. System liberalny występuje głównie w krajach Europy Zachodniej, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Australii. Jak widać takim rodzajem systemu mogą pochwalić się kraje wysoko rozwinięte, stabilne politycznie i o wysokiej kulturze politycznej. Ten system jest najbliższy idealnego. Wszystkie zasady pięknie ze sobą współgrają, obywatele mają wiele swobód, wolności i możliwości. Takimi typowymi cechami charakteryzującymi system liberalny jest to, że w kraju przeprowadzane są wolne wybory, system partyjny jest konkurencyjny, co wskazuje na wielość partii politycznych, przestrzegane są w nim prawa i istnieją instytucje, które nad tym czuwają oraz wykształcone jest silne społeczeństwo obywatelskie. Postkomunistyczny system polityczny, nie jest już taki doskonały. Cechuje go zjawisko korupcji i oszustw, gospodarka rynkowa, wzrastająca rola partii politycznych, taki system wpływa na kraj źle, gdyż hamuje jego rozwój. System Wschodnioazjatycki występuje w Singapurze i Korei Południowej. Ten system jest daleki od ideału, ponieważ jest skierowany na elementy bardziej gospodarcze niż polityczne, obywatele mają szanować państwo i akceptować obecną władzę. Obywatele są w takim systemie bardzo ograniczani i nie mają większej możliwości rozwijania się i wyrażania swoich opinii na tematy polityczno-gospodarcze. Islamski system polityczny występuje w krajach Bliskiego Wschodu oraz afrykańskich. Jest to taki system, który powoduje, że nie odnaleźliby się w nim, ani nie mogliby funkcjonować wyznawcy innej religii niż Islam. Dlatego, że system ten opiera się na założeniach Koranu i wszystkie decyzje są podejmowane zgodnie z zasadami religii islamskiej. Jeszcze jednym, wcześniej niewspomnianym systemem politycznym jest reżim wojskowy. Do krajów, w których takowy panuje należy Birma, Libia, Fidżi, Gwinea i Niger. System wojskowy polega na tym, że profesjonalni wojskowi obejmują w państwie stanowiska kierownicze i zaczynają tym państwem władać. Jak widać wielu państwom jest jeszcze daleko do ideały, którym można nazwać system liberalny, jednak trzeba pamiętać, że nie w każdych warunkach taki system by się sprawdził.


Warto również przeczytać:

Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
Unia polsko-litewska, kształtująca się jako federacyjny związek Polski z Litwą w XV–XVII wieku, była tworzona i umacniana stopniowo aktami prawnymi podpisanymi w Kr...

Unitów należy przywrócić prawosławiu
Zwierzchnictwo Cerkwi prawosławnej obawiało się następstw stopniowej latynizacji trwającej jeszcze w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Latynizacja sprzyjała zbliżaniu si...

Kara śmierci dla dziedziców
Rozporządzenia Rządu Narodowego z lat 1863–1864 nadawały chłopom na własność użytkowaną przez nich ziemię oraz obiecywały nadanie gruntu tym bezrolnym, którzy wezm...

Władza w państwie
Władza w państwie jest jedną z najważniejszych jego części. To dzięki władzy są tworzone nowe ustawy oraz prawa, które pozwalają żyć w społeczeństwie, w jak największej h...

Dlaczego rosną podatki
Podatków nikt nie lubi płacić i wiele osób szuka różnych sposobów na ich ominięcie. Wbrew pozorom, jest ich całkiem dużo. Najprościej jest na przykład założyć fundację. W...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: