Polityka

Światowa Organizacja Handlu

Inne strony warte obejrzenia: spadek Poznań

Światowa Organizacja HandluŚwiatowa Organizacja Handlu powstała w 1995 roku w Marrakeszu. Jej inicjatywa była kontynuacją rundy urugwajskiej GATT. Jednocześnie stała się zastępcą Układu Ogólnego w Sprawie Taryf |Celnych i Handlu. Za siedzibę wybrano Genewę. Co ciekawe, Polska należy do krajów założycielskich i jako jedna z pierwszych ratyfikowała porozumienie o powstaniu Światowej Organizacji Handlu. Celem powstania tej współpracy międzynarodowej była liberalizacja rynków dóbr i usług. Ponadto postanowiono prowadzić politykę, która miałaby wspierać handel i jednocześnie rozstrzygać spory natury ekonomicznej. Postanowiono również rozbudować system prawny chroniący własności intelektualne. Członkostwo w Światowej Organizacji Handlu niesie za sobą przymus dawania koncesji handlowych przez sygnatariuszy dla podmiotów zagranicznych. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży o charakterze trans granicznym. Reguluje sposób świadczenia usług za granicami państwa jak również konsumpcję i obecność handlową oraz fizyczną. Obecnie na przewodniczącego Światowej Organizacji Handlu wybrano Pascala Lamę, a jej członkami jest aż 153 kraje. Republika Zielonego Przylądka jest tym państwem, które na chwilę obecną jest ostatnim przyjętym uczestnikiem organizacji. Można powiedzieć, że jednym z dzieci Światowej Organizacji Handlu jest Porozumienie odnośnie Rolnictwa międzynarodowego. Przyjęto je w latach 1986 do 1994. Jego najważniejszym punktem jest zakaz stosowania dotychczas powszechnej zasady swobodnego dysponowania środkami pozataryfowymi. Pozwala natomiast na samodzielne podejmowanie kroków we własnym sektorze rolnym. Ponadto bardzo dokładnie określa zasady na jakich ma funkcjonować handel międzynarodowy. Blue Box jest to program stosowany przez niektóre bogate państwa członkowskie. Polega on na płacenie rolnikom za zmniejszenie produkcji. On również został przyjęty w ramach Porozumie dotyczącego Rolnictwa. Ponadto, dzięki obserwacji zmian na rynku międzynarodowym, zachodzących od czasu powołania Światowej Organizacji Handlu, stwierdzić można, iż jest ona zwolennikiem zmniejszania barier handlowych. Najlepszym przykładem na to mogą być powszechnie stosowane subsydia eksportowe. W następnych latach organizacja miała jeszcze szereg szczytów, mających na celu polepszenie światowej gospodarki. Dyskutowano na przykład o rolnictwie wielofunkcyjnym, ochronie zwierząt i wiele innych.


Warto również przeczytać:

Bartosz Arłukowicz i Migalski
Jego nazwisko stało się bardziej znane gdy Arłukowicz zasiadł w komisji sejmowej. To tam padały wypowiedzi, którymi poseł zaskakiwał. Wykazywał się dużym poczuciem humoru...

Zniszczenie Siczy Zaporoskiej
W tym samym czasie nastąpiło niekorzystne dla zwolenników reform w Polsce umocnienie się międzynarodowej pozycji Rosji. Zwycięska wojna z Turcją, zakończona podpisaniem w...

Dwóch Andrzejów
Lepper Urodził się 13 czerwca 1954 roku w Stowięcinie. Ukończył Technikum Rolnicze w Sypniecie, nie przystępując jednak do egzaminu maturalnego. W latach 1974 – 76 ...

Ustrój polityczny Danii
Dania jest monarchią konstytucyjną, w której najważniejszą oraz największą władzę sprawuje monarcha. Tron może objąć kobieta bądź mężczyzna, którzy powinni należeć do koś...

John Calvin Coolidge
John Calvin Coolidge był trzydziestym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kadencję swoją pełnił on w latach 1923 – 1929. Urodził się on czwartego lipca 1872 roku w Pl...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: