Polityka

Społeczeństwo w dobie ideologii narodowych

Inne strony warte obejrzenia: Szukasz dokumenty prawne ? Sprawdź ofertę dokumentów prawnych przez internet.

Społeczeństwo w dobie ideologii narodowychNaród podporządkowany był partii i celom władzy. Ludzie wierzyli ideologią. Nastąpiła szybko indoktrynacja społeczeństwa. Za poglądy sprzeczne z nazizmem bądź faszyzmem groziła nawet kara śmierci. Dzieci już od początku szkoliło się w duchu ideologii państwowej. Młodzież niemiecka skupiała się w Hitlerjugend, gdzie od najmłodszych lat uczono nienawiści do ludzi innych ras niż germańskiej, a przede wszystkim do Żydów. Awangardowa Młodzież Faszystowska we Włoszech szkoliła z kolei następców współpracowników Mussoliniego. Najbardziej na reformach społecznych Hitlera czy Mussoliniego ucierpieli obywatele, którym ograniczono wolności, nie przestrzegano ich praw, jak również praw człowieka. Na ich miejsce weszły nowe ustawy według ideologii państwowej. A na tych, którzy sprzeciwiali się dowódcy czekały zorganizowane oddziały bojówek zwane w Rzeszy "brunatnymi koszulami", we Włoszech natomiast "czarnymi koszulami". Może i ludność tak łatwo by się nie poddała nowym władcom, którzy mimo iż byli jednymi z największych oratorów w historii świata, nie przekonaliby tak do siebie społeczeństwa tylko przez słowa. Wybory są bardzo ważnym wydarzeniem w każdym państwie, ponieważ poprzez to głosowanie wybiera się ludzi reprezentujących dany kraj. Wybory mogą być na różnym szczeblu, czy to do parlamentu, czy na prezydenta lub na burmistrza. Ale pomimo to są one bardzo ważne i człowieka obowiązkiem jest uczestnictwo w tego typu procesie. Co więcej, wybory są podstawowym elementem demokracji, ponieważ to ludzie decydują, kto ma rządzić spośród danych kandydatów. Kandydaci ci dobierani są z różnych partii, komisji, spółek lub stowarzyszeń. Najczęściej obywatele mają prawo głosować, gdy osiągną pełnoletniość, czyli skończą osiemnasty rok życia. Także każdy obywatel może brać bierny udział w wyborach, lecz już musi mieć więcej lat i w zależności na jaki urząd startuje. Każdy z obywateli ma do oddania jeden głos i jest to bardzo ważny głos. Głosowanie to przeprowadzane jest jawnie oraz bezpośrednio w każdej miejscowości, aby ludzie mieli ułatwiony dostęp do głosowania. Jeśli chodzi o Polskę, ustawa, która określa w jaki sposób ma być przeprowadzane glosowanie nazywa się ustawą o wyborze na przykład prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub ordynacją wyborczą.


Warto również przeczytać:

Napoleon Bonaparte
W ciągu zaledwie 52 lat życia dokonał w nim wielu rzeczy, które przeszyły do historii. Był niezwykłym człowiekiem, który umiał zamienić klęskę w sukces. Jednak gdy zdarza...

James Monroe
James Monroe był piątym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on dwudziestego ósmego kwietnia 1758 roku w Wirginii. Zmarł czwartego lipca 1831 roku w Nowym Jorku....

Programy informacyjne
Oglądając telewizyjne programy informacyjne stajemy się nieraz naocznymi świadkami różnych gaf, błędów i przejęzyczeń polityków. Często sceny takie wykorzystywane są prze...

Monarchia
Monarchia jest formą rządzenia w państwie, które oznacza, że władza jest sprawowana przez monarchę. Monarchia jednak nie jest już tak często wykorzystywanym elementem rzą...

Kontrowersje polityki
Polityka jest pełna kontrowersji, wielu polityków chyba nie może bez nich żyć, jest to bardzo niszczące dla każdego, nie tylko dla samego polityka, ale dla rządu, parlame...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: