Polityka

Skutki prowadzenia złej polityki

Inne strony warte obejrzenia: rankingodzywekdorzes.pl

Skutki prowadzenia złej politykiProwadzenie złej polityki zarówno wewnątrz danego kraju, jak i polityki zagranicznej może wywołać, a najczęściej wywołuje negatywne skutki. Może być ich bardzo wiele na dodatek jedne mogą pociągnąć za sobą drugie. Po pierwsze, gdy władze państwa prowadzą politykę złą, niekorzystną dla kraju, na pewno będzie to zauważone przez obywateli. W takim wypadku następne wybory na pewno wygrają zupełnie inne osoby, które przedstawią bardziej korzystny program, a poprzednie władze nie będą cieszyć się już takim uznaniem i zaufaniem. Po drugie, złe działania mogą pogrążyć kraj. Nie tylko gospodarczo, ale i społecznie, mogą pogorszyć się stosunki z zaprzyjaźnionymi partnerami. Kryzysy tego typu doprowadzają do wzrostu bezrobocia, mniejszych zarobków, nieprzyjemnych stosunków z sąsiadami. Niekiedy stosowanie złej polityki w państwie może doprowadzić do wybuchu powstania, czy nawet wojny. Do prowadzenia złej polityki przyczyniają się władze w państwie. Żeby to zmienić, obywatele muszą rozważniej wybierać kandydatów na prezydenta, posłów, marszałków i ministrów. Bo to przecież od społeczeństwa zależy, kto będzie władał państwem i jeśli oni sami źle wybiorą, przyczyniają się do porażki, nie tylko władz, ale także całego kraju. Czasem nawet ludzie zaczynają się wstydzić za własny kraj, gdy widzą, że jego władze nie potrafią się odpowiednio zachować i przynoszą wstyd całemu państwu. Dlatego obywatele powinni być czujni i dwa razy przemyśleć podjętą decyzję. Niestety czasem może się okazać, że kandydat startujący w wyborach okłamie swoich wyborców przedstawiając plan działania, którego potem nie realizuje, wtedy jedynym wyjściem jest czekanie spokojnie na kolejne wybory i próba zaufania innej osobie. Aby uniknąć prowadzenia złej polityki, trzeba stawiać na osoby wykształcone i takie, które mają masę pomysłów na poprawienie sytuacji w państwie. Tylko one nigdy nie przyniosą wstydu. Jak widać skutki prowadzenia niekorzystnej polityki są bardzo złe i mogą się przyczynić nawet do utraty suwerenności państwa, dlatego władze muszą dokładnie przemyśleć wszystkie podejmowane decyzje, a obywatele muszą pilnować, kogo tak naprawdę wybierają głosując w wyborach. Jeśli każdy będzie się do takich zasad stosować, nie będzie żadnych powodów do obaw i państwo będzie zawsze w dobrej kondycji.


Warto również przeczytać:

Stosunki Komorowskiego z Obamą
Urodził się w Honolulu na Hawajach. Jego ojciec pochodził z Kenii, matka natomiast z Kansas. Po szkole średniej Obama studiował na Occidental College, a następnie na Uniw...

Rutherford Birchard Hayes
Rutherford Birchard Hayes był dziewiętnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd prezydencki sprawował w latach 1877 – 1881. Urodził się on czwartego październi...

Zawód Polityk
Obserwując polską scenę polityczna, trudno jednoznacznie stwierdzić, że polityk to zawód. Jest tak ponieważ, wielu tak zwanych polityków zanim wzięli się za uprawianie te...

Czym jest system partyjny
System partyjny jest to układ wszystkich partii politycznych, które tworzą relacje i zależności, noszące znamiona systemu. Można go interpretować w sposób dwojaki: statyc...

Trojka
Trojka, jest to potoczna, a także nieformalna nazwa związku, który wytworzył się w Unii Europejskiej. W rzeczywistości jest to wręcz organ utworzony nieoficjalnie. Jest o...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: