Polityka

1 Sądownictwo

Inne strony warte obejrzenia: http://www.adwokat-horyza.pl/ dobry prawnik szczecin http://adwokatmdp.pl/adwokat_sprawy_rodzinne_alimenty

1	SądownictwoWładza sądownicza jest najbardziej złożoną władzę, gdyż zawieraj bardzo rozbudowaną strukturę funkcjonowania. Istnieją bowiem bardzo różne formy działania, a także specyficzne środki danych pionów organów państwowych. Jedną z kluczowych i zasadniczych zasad sądownictwa jest tak zwana ochrona prawna, czyli ogólne zapewnienie ochrony za pomocą różnego rodzaju praw, które są określone za sprawą dóbr oraz wartości, które sa niezbędne do egzystencji. Ma także za zadanie chronić daną jednostkę, a także grupy społeczne, by w końcu ochraniać całe społeczeństwo. Wszystkie te zadania sa wykonywane przede wszystkim przez wymiar sprawiedliwości za sprawą prawomocnych orzeczeń oraz stałą kontrolę przestrzegania danych zapisów w prawie. Sądownictwo ma za zadanie także ściganie danych przestępstw oraz kompleksową obsługę prawną. Organy, które służą do ochrony prawnej oraz do kontroli można podzielić na cztery główne kwestie. Są to przede wszystkim organy orzekające, organy, które zapewniają wykonywanie orzeczeń, organy kontrolujące przestrzeganie prawa, a także organy pomocy i obsługi prawnej. Jeśli natomiast chodzi o podział organów orzekających to jest on bardziej złożony, jednak też można go rozdzielić na kilka bardzo ważnych elementów. Należą do nich trybunały, sądy oraz pozostałe organy orzekające. Trybunały dotyczą przede wszystkim działania i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu. Jeśli chodzi o sądy to w tym zakresie mieści się Sąd Najwyższy, a także sądy apelacyjne, wojskowe, administracyjne, wojewódzkie, rejonowe lub też sądy garnizonowe. Jeśli chodzi o grupę pozostałych organów orzekających to są to między innymi izby morskie, sądy polubowne lub tez różnego rodzaju kolegia do spraw wykroczeń. Niezależnie od tego w ramach jakiego organu odbywa się sprawa, to każdy prawomocnie ustalony wyrok powinien być bezsprzecznie wykonany. W sądownictwie mieszczą się także organy, które kontrolują przestrzegania prawa. Do najważniejszych z tych organów z pewnością należą: prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli czy też Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Każdy z tych organów posiada odmienne zadania, ale dzięki temu swoim działaniem obejmuje niemal każdą sferę życia społecznego oraz prawnego, a dzięki temu obywatele mogą czuć się bezpieczni i mieć pewność, że żyją w państwie prawa. 2 Choć nie można na pierwszy rzut oka porównywać trzech odgałęzień trójpodziału władz, to można jednak stwierdzić, ze sądownictwo jest na samym końcu tego łańcucha. Jest on jednak powiązany ze sobą. Koniec sądownictwa jest bowiem jednak spowrotem połączeniem władzy ustawodawczej. Sejm i senat bowiem mogą uchwalać ustawy, które będą nakazywać jakieś poczynania sądom. Jest to więc po części wąż zjadający swój własny ogon. Czy to dobrze? Na pewno tak ponieważ w teorii trójpodziału władz jest wyraźnie powiedziane, że nie może być jednej wyższej nad inne i musi być między nimi wyraźna zależność i harmonia. Jeśli jej brak to państwo niestety można uznać za patologiczne.


Warto również przeczytać:

Władza wykonawcza
Władza wykonawcza jest niemal najważniejszą władzą, gdyż to właśnie od niej zależy jak dane prawo, ustawy czy też rozporządzanie będą wdrażane w życie obywateli danego pa...

James Abram Garfield
James Abram Garfield został wybrany na dwudziestego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego kadencja trwała jednak bardzo krótko. Urząd prezydenta sprawował przez siedem mi...

Państwa autorytarne
Państwa autorytarne są państwami, które posiadają o wiele mniej swobód dla swoich obywateli. Oznacza to, że państwa te posiadają aparaty przymusu i kontroli (przykładowo ...

Osłabiona Rzeczpospolita
W tych niesprzyjających warunkach Wyhowski we wrześniu 1659 roku złożył buławę i schronił się w Polsce, a wielu jego zwolenników zamordowano. Przeciwko Wyhowskiemu wypowi...

Rodzaje polityk
Polityki można podzielić na wiele różnych sposobów. Praktycznie każdej dziedzinie życia możemy przypisać jakąś politykę. Do dziedziny ekonomii zaliczymy na przykład polit...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: