Polityka

Rodzaje polityk

Inne strony warte obejrzenia: http://elzbietapiskorska.pl

Rodzaje politykPolityki można podzielić na wiele różnych sposobów. Praktycznie każdej dziedzinie życia możemy przypisać jakąś politykę. Do dziedziny ekonomii zaliczymy na przykład politykę pieniężną, kursową, budżetową i cenową. Polityka budżetowa realizowana jest przez rząd w państwie. Polega ona na obliczaniu dochodów i wydatków państwowych i dopasowywanie ich do możliwości, czyli państwo stara się nie dopuścić do deficytu budżetowego. Polityka kursowa polega na tym, że władze starają się mieć wpływ na kurs waluty krajowej i dzięki temu chcą osiągnąć z góry założone cele gospodarcze. Obok tych polityk możemy wyróżnić też politykę przemysłową. W niej chodzi o to, aby w kraju pobudzać proces rozwoju przemysłu, a co za tym idzie, aby ten przemysł był atrakcyjny na arenie międzynarodowej i żeby inne państwa się nim interesowały i chciały z niego korzystać. Kolejną, wartą na zwrócenie uwagi jest polityka żywnościowa. Obejmuje ona wszystkie etapy związane z produkcją żywności (od produkcji niezbędnych przyrządów i maszyn koniecznych do produkcji, po gotowy produkt). Z tą polityką wiąże się również termin bezpieczeństwo żywnościowe. Aby ono było zachowane, mówi się o trzech koniecznych kryteriach. Należą do nich: zapewnienie podstawowej żywności potrzebnej do egzystencji każdego człowieka, sprawienie, aby ta podstawowa żywność była w takiej, cenie, aby najbiedniejsi mogli zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, a trzecim elementem jest to, aby ta żywność była jak najbardziej zdrowa, zawierała jak najmniej konserwantów, taka, aby nie groziła nikomu utratą zdrowia. Oprócz wyżej wymienionych, możemy wskazać jeszcze politykę ochrony środowiska, której celem jest stawianie na zachowanie środowiska w czystości, szanowanie miejsc, w których żyją zwierzęta, szczególnie te rzadkie gatunki, lub zagrożone wyginięciem. Takich polityk można wymienić jeszcze wiele, jednak te są najbardziej rozwinięte i najważniejsze dla każdego państwa. Ich jednym, wspólnym celem jest to, aby państwo było stabilne, mogło się rozwijać i być na równi z innymi, wysoko rozwiniętymi państwami. Ważne jest, aby te polityki współgrały ze sobą i jedna drugiej nie wadziła. Bo sensu nie będzie miało na przykład produkowanie zdrowej żywności, jeśli przy okazji wszystkie odpady z tej produkcji będą trafiać do rzek i je zanieczyszczać


Warto również przeczytać:

Brudna kampania
Od jakiegoś czasu w Polsce można zauważyć trend mody w polityce jaki przybył do nas ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest to bardzo nie miła forma polityki polegająca na ...

Spoty reklamowe
Podczas kampanii wyborczej każdemu kandydatowi na najwyższy urząd w państwie przysługują darmowe godziny w telewizji podczas których może zareklamować się jako przyszły p...

Inkluzja polityczna
Inkluzja polityczna to działanie, która dąży do objęcia niektórych grup społecznych systemem, który będzie gwarantował prawa, dzięki którym będą mogli czynnie oraz realni...

Królowa Elżbieta II
Jest obecnie najpotężniejszą kobietą na świecie. Stoi na czele nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również kilkunastu innych państw. Sprawuje władzę między innymi w Kanadzie...

Totalitaryzm
Totalitaryzm jest jednym z najgorszych sposób rządów na świecie. Sprawia, że wielu ludzi jest uciśnionych i nie jest możliwe jakiekolwiek rozwiązywanie w dyplomatyczny sp...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: