Polityka

Reformy

Inne strony warte obejrzenia:

ReformyW ostatnich latach, polski rząd podjął kilka istotnych reform, niezbędnych do zapewnienia zarówno wzrostu gospodarczego, jak i sprawnej administracji rządowej. Był to czas, gdy polityka kraju była tematem bardzo popularnym nawet wśród osób nieinteresujących się polityką. Reformy te to między innymi odświeżenie granic powiatów, zmniejszenie liczby województw z pięćdziesięciu do szesnastu, oraz przywrócenia powiatów. Uprawnienia wykonawcze zostały przekazane administracji centralnej w prowincjach, gdzie wybrany organy ustawodawcze zostały ustalone, a tym samym zmniejszono liczbę ministerstw. Reforma administracyjna, zbiegła się z reformą edukacji – odpowiedzialność za prowadzenie systemu szkolnego spoczywa w rękach władz lokalnych. Polski system szkolny składa się ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich. Ważne reformy miały miejsce w ochronie zdrowia i zabezpieczenia społecznego; zmniejszyło się zaangażowanie rządu w zakresie świadczenia usług medycznych. Rząd wprowadził także prywatyzację funduszy emerytalnych. Podatki są głównym źródłem dochodów państwa polskim. Przedsiębiorstwa muszą zapłacić podatek w wysokości dwudziestu ośmiu procent od zysków, podczas gdy osoby fizyczne są opodatkowane od dochodu obliczanych w pasmach dziewiętnaście, trzydzieści lub czterdzieści procent. Podatki od dochodów osobistych stanowiły dwadzieścia i pół procent wszystkich dochodów podatkowych pod koniec lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia. W ciągu ostatnich kilku lat zmieniły się stawki podatkowe i to kilka razy. Pomimo silnych przywódców i biznesmenów, w tym Leszka Balcerowicza, który zrealizował gospodarczą "terapię szokową" z początku lat tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątych, stawki nie są niższe już od dłuższego czasu. Roczny budżet ustalany jest przez rząd na podstawie dyskusji na temat propozycji przedstawionych przez premiera i prezydenta, a także przez dodatkowych polityków, i wprowadzony przez ustawodawcę. Po zatwierdzeniu budżetu określa się krótkoterminowe cele oraz szacuje się dochody i wydatki, a także deficyt budżetowy projektu lub nadwyżki. Gospodarka jest zarządzana zgodnie z powyższymi prognozami, a jeżeli deficyt zostanie przekroczony, niedobór musi być pokryty poprzez dodatkowe zadłużenie publiczne lub poprzez wzrost przychodów.


Warto również przeczytać:

Polityka króla Jana III Sobieskiego
Na jeszcze bardziej podzielonej Ukrainie było teraz trzech hetmanów, z których każdy podlegał innemu władcy: Chanenko – królowi polskiemu, Doroszenko – sułtan...

Vaclav Havel
Człowiek, który był tak bardzo rozczarowany polityką Czechosłowacji, że postanowił głośno się jej przeciwstawiać. Był pisarzem, którego sztuki wystawiano w teatrach i prz...

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz Waltz jest urodzona 4 listopada 1952 roku w Warszawie. Jest ona prawnikiem, ekonomistą, a także politykiem. W latach 1992 do 2001 była prezesem Narodowe...

Nawalizm
Nawalizm jest doktryną polityczną, która została stworzona w roku 1890, gdy została ukazana książka Alfreda Thayera Mahana. Nawalizm zakładał, iż należy dążyć do stworzen...

Rezultaty kozackich grabieży
Sejm piotrkowski w roku 1534 zwrócił się z prośbą do króla Zygmunta I, by skłonił Litwinów do utrzymywania na pograniczu stałych wojsk zaciężnych przeciwko Tatarom. Wówcz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: