Polityka

Prostymi słowami?

Inne strony warte obejrzenia: Oferty pracy Toruń

Prostymi słowami?Pojęcie polityka rozumiane jest na bardzo wiele sposobów. Jedni interpretują to w prostych słowach, a drudzy twierdzą, iż pojęcie to można a nawet trzeba interpretować i rozumieć na bardzo wiele sposobów. Jest jakby sztuką rządzeniem danym państwem, ponieważ trzeba wiedzieć jakie podjąć właściwe decyzje, jakie wykonać działania dla wspólnego dobra narodowościowego. Państwo powinno mieć przede wszystkim suwerenną władzę, która będzie troszczyła się o wspólne dobro, będzie dbała o swoich obywateli i o narodowe dziedzictwo kulturowe. Uważam, iż dobra polityka to taka która spełnia te ważne i podstawowe kryteria, ale również taka która dba o dobre relacje między innymi państwami. Głową każdego państwa jest prezydent, który nie tylko spełnia funkcję reprezentatywną na ważnych wyjazdach i spotkaniach, ale tez podejmuje bardzo ważne decyzję. Czuwa on również nad przestrzeganiem prawa, zasad tworzonych przez państwo, czuwa nad tworzonymi przepisami i konstytucją. Polski prezydent jest również zwierzchnikiem służb zbrojnych, czyli w razie wojny, to on podejmuje najważniejsze decyzje. Prezydent jest wybierany co pięć lat i urząd prezydencki może sprawować tylko dwa razy. Bardzo wpływa on na politykę kraju, na rząd i jego różne decyzje podejmowane z myślą o kraju. Może on zarządzać wybory parlamentarne i powoływać bądź odwoływać różnych polityków, którzy nie działają dla dobra ogółu społeczności. Podpisuje on ważne ustawy z którymi się zgadza. Może on również zawetować wszelkie decyzje, do których nie jest przekonany. Bardzo często zdarza się również, że prezydent ułaskawia skazane osoby, uniewinnia, które zostały skrzywdzone w świetle prawa i które tak naprawdę niesłusznie zostały skazane. Jednak takich przypadków jest bardzo mało, to znikoma część spraw. Polityka również odwołuje się do sądownictwa. Mianuje i powołuje sędziów, którzy są częścią polskiej polityki. Bardzo często wydaje on różne decyzje, ale dopiero na wniosek premiera i rządu. Głowa państwa, która została wybrana w dobrowolnych wyborach, musi złożyć odpowiednią prezydencką przysięgę, która odwołuje się do jego sumienia i przekonań politycznych. Proste słowa to to co najważniejsze w naszym państwie. To głos przeznaczony dla wszystkich ludzi, nie tylko tych wykształconych. Ci niewykształceni wciąż są przewodnią siłą każdego narodu i dlatego warto słuchać tych słów.


Warto również przeczytać:

Saddam Husajn
Człowiek, który wyrządził w Iraku wiele zła. Chociaż jego zwolennicy do końca głośno sprzeciwiali się poczynaniom amerykanów, którzy ścigali go i doprowadzili go przed są...

Znaczenie szlachty ruskiej
Na mocy postanowień unii lubelskiej w skład Rzeczypospolitej weszły wraz z innymi ziemiami wszystkie obszary rusko-ukraińskie. Ludność autochtoniczna (Autochton – r...

Opinia publiczna
Opinię publiczną definiujemy jako reakcję osób, grup społecznych, czy pewnych zbiorowości ludzkich na sytuację jaka rozgrywa się na scenie politycznej danego państwa, na ...

Rezultaty kozackich grabieży
Sejm piotrkowski w roku 1534 zwrócił się z prośbą do króla Zygmunta I, by skłonił Litwinów do utrzymywania na pograniczu stałych wojsk zaciężnych przeciwko Tatarom. Wówcz...

Demokracja
Demokracja, czyli rządy ludów. Obecnie określany jako najlepszy z możliwych sposobów rządzenia w państwie. Jest to sposób, w którym ludzie, czyli obywatele wybierają swoi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: