Polityka

Progresizm społecznych i kontrkulturowy

Inne strony warte obejrzenia:

Progresizm społecznych i kontrkulturowyProgresizm społeczny w historii polityki jest jednym z wspólnych elementem nowoczesnej lewicy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie progresywiści odgrywają ważną rolę w takich oto kwestiach jak zniesieniu niewolnictwa, wprowadzenie prawa wyborczego dla kobiet, oraz walczą o prawa obywatelskie i wielokulturowość. Aktualne ruchy związane ze społecznym progresizmem na zachodzie to między innymi takie jak sprzeciw wobec kary śmierci, a także wsparcie dla prawnego uznania małżeństw homoseksualnych, dystrybucja środków antykoncepcyjnych, publiczne finansowanie badań embrionalnych komórek i prawo kobiet do wyboru aborcji. Można tu wymienić jeszcze parę bardzo znaczących kwestii. Edukacja publiczna jest przedmiotem wielkiego zainteresowania społecznego postępowców, którzy popierają kompleksową edukację seksualną, a także udostępnienie prezerwatyw dla uczniów szkół średnich. Różne ruchy kontrkulturowe w latach tysiąc dziewięćset sześćdziesiątych i tysiąc dziewięćset siedemdziesiątych były związane z "Nową Lewicą". W przeciwieństwie do poprzednich lewicowców, skoncentrowała się ona na aktywności związków zawodowych. W Stanach Zjednoczonych "Nowa Lewica" związana jest z ruchem hipisowskim, ruchami masowego protestu, poruszającego takie kwestie jak płeć, rasę, orientację seksualną. Brytyjska "Nowa Lewica" był to intelektualnie napędzany ruch dążący do naprawienia błędów po Starej Lewicy. Nowa Lewica nie stara się zatrudniać robotników przemysłowych, ale raczej koncentruje się na działaniach opartych na społecznym podejścia do organizacji, przekonani, że mogą być źródłem dla lepszego rodzaju rewolucji społecznej. Pogląd ten został skrytykowany przez niektórych marksistów (szczególnie trockistów), którzy charakteryzowali te podejście jako „substytucjonizm”. Wiele wczesnych feministek i obrońców praw kobiet było uznawanych za lewicowe przez swoich rówieśniczki. W czasach nam bliższych ruch wyzwolenia kobiet jest ściśle związane z Nową Lewicą i innymi nowymi ruchami społecznymi, które zakwestionowały ortodoksje Starej Lewicy. Socjalistyczny feminizm i feminizmu marksistowski uważał się za częściowo lewicowe. Liberalny feminizm jest ściśle związany z lewicowym liberalizmem i lewicy głównego nurtu amerykańskiej polityki. (np. National Organization for Women).


Warto również przeczytać:

Saddam Husajn
Człowiek, który wyrządził w Iraku wiele zła. Chociaż jego zwolennicy do końca głośno sprzeciwiali się poczynaniom amerykanów, którzy ścigali go i doprowadzili go przed są...

Kalisz i Putin
Ryszard Kalisz przez wielu uważany jest za jednego z najsympatyczniejszych polityków. Urodził się 26 lutego 1957 roku w Warszawie. Ukończył 45 Liceum Ogólnokształcące im....

Językowa polityka w Łotwie
W Łotwie językiem urzędowy został ogłoszony język łotewski w artykule czwartym oraz sto czternastym w Konstytucji. Pomimo tego w kraju tym tolerowane są mniejszości język...

Spory światowe w polityce
Polityka jest przyczyną wielu sporów światowych. Ludzie będący przy władzy wytwarzali w przeszłości chore systemy, które rujnowały kraj i całe społeczeństwo. Władza wciąg...

Wzrost świadomości narodowej Ukraińców
Bardzo ważną rolę odegrali bazylianie, którzy rozwinęli działalność duszpasterską. Prowadzili własne szkoły teologiczne oraz seminaria diecezjalne. Uczelnie te włączono d...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: