Polityka

1 Problemy cywilizacyjno- kulturowe

Inne strony warte obejrzenia: www.roman-adwokat.pl

1	Problemy cywilizacyjno- kulturoweProblemy cywilizacyjne i kulturowe to zupełnie odmienna sfera życia. Zazwyczaj problemy tej natury są lekceważony i spychane na boczny tor, gdyż uważa się, że problemy polityczny czy też społeczno- ekonomiczne powinny mieć rangę pierwszeństwa. Niestety jeśli zaniedbamy tego typu problemy, to mogą one doprawić także do tych znacznie poważniejszych, których nie będzie można już rozwiązać. Jednym z najczęstszych i najbardziej rozpowszechnionym problemem dotyczącym współczesną cywilizacje jest problem związany z degradacją środowiska naturalnego. Dopiero dziś, we współczesnym świecie zdaje się zauważać to co nas otacza i na szczęście powstaje coraz więcej organizacji ekologicznych, które starają się wspomagać wszelkie działania i procesy prowadzące do zachowania w jak najlepszym stanie środowiska naturalnego. Warto o tym pomyśleć teraz, gdyż za kilka lat zieleń może na stałe zniknąć z naszej rzeczywistości. Dbanie o lasy, czy też inne tereny zielone powinno stanowić priorytet w działaniach politycznych danego kraju. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uchronić nas oraz przyszłe pokolenia od niezielonego życia. Kolejnym problemem cywilizacyjno- kulturowym są problemy demograficzne. Wciąż poziom urodzeń, nie tylko w Polsce, ale i na cały świecie nie znajduje się na optymalnym poziomie. Dziś w nowoczesnych społecznościach wciąż bardzo trudno znaleźć wielodzietne rodziny, czy nawet takie, które posiadają więcej niż dwójkę dzieci. Jeśli to się nie zmieni, to za kilka lat będziemy mogli odczuć skutki braku dużej liczby urodzeń. Wpłynie to także znacząco na nasza sferę ekonomiczną, gdyż to właśnie rodzące się teraz dzieci powinny pracować na nasze przyszłe świadczenia emerytalne. Do problemów tego typu można także zaliczyć zacofanie cywilizacyjne oraz takie zjawiska, jak na przykład analfabetyzm. Wciąż niektóre kraje są na tyle zacofane, że nie posiadają nawet własnej szkoły. Dotyczy to przede wszystkim krajów słabo rozwijających się lub tych zaliczanych do krajów zacofanych. Chodzi tu przede wszystkim o kraje trzeciego świata, gdzie poziom ludzi którzy sa analfabetami znacznie przewyższa poziom, który dotyczy ludzi potrafiących czytać i pisać. Walka z problemami cywilizacyjno- kulturalnymi często jest bardzo długim i żmudnym procesem, gdyż ciężko jest walczyć z dawnie zakorzenionymi wartościami, które bardzo trudno wyplewić. Kultura to naprawdę ważny element, który jesteśmy w stanie podporządkować sobie w naprawdę znacznym stopniu. Jak to możliwe? Przede wszystkim mamy możliwość w końcu zebrania wszystkich informacji, jakie będą na pewno mogły umożliwić nam zmianę przyszłości na lepszą. Borykamy się jednak także z wieloma problemami takimi jak właśnie wspomniany wyżej analfabetyzm, a także zanik przyrostu naturalnego. Cierpią na to co dziwne najczęściej kraje wysoko rozwinięte z zachodniej Europy. Czy to oznacza, że stoją one u szczytu możliwości? Prawdopodobnie tak właśnie jest jednak nie poddają się one i wciąż próbują zyskać jakieś sposoby na zwiększenie choćby populacji poprzez otwieranie rynku dla osób ze wschodu.


Warto również przeczytać:

Różne podejścia do pojęcia lewicy
Zakres polityki lewicowej w rządzie określa skrzydło sięgające od centrum do strony lewej, natomiast pojęcie centrolewicy opisuje położenie w pobliżu głównego nurtu polit...

Czym jest państwo?
Termin ‘państwo’ nigdy nie miało i nie ma jednoznacznie ustalonej treści. Odwieczne spory o to jak powstaje, w jaki sposób istnieje co jest jego powołaniem i ...

Struktura wewnętrzna OBWE
Za logo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powszechnie przyjęto znak prostokątny, na którego składają się cztery inne prostokąty. Są one wypełnione kolorem...

Plusy i minusy polityki
Polityka, mimo że kojarzy się większości ludziom za coś negatywnego, pozwala jednak zobaczyć swoje plusy, które często są widoczne w naszym życiu. Jednym z najważniejszyc...

Polityka Rurykowiczów
Od najdawniejszych czasów obszarem spornym dla Polski i Ukrainy była Chełszczyna – podobnie jak wszystkie ziemie na pograniczu grup etnicznych. Wzdłuż dolnego biegu...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: