Polityka

Polityki europejskie

Inne strony warte obejrzenia: brexit i jego konsekwencje

Polityki europejskieUnia Europejska wprowadza coraz to nowe polityki wspólnotowe. Po to, aby między państwami, a czasem tylko między poszczególnymi regionami zniwelować różnice, rozwinąć regiony i ujednolicić różne zasady i reguły, aby w całej Unii były one takie same. Najważniejszą polityką jest Wspólna Polityka Rolna i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej głównymi celami jest rozwój postępu technicznego na wsiach, dbanie o jak najwyższą klasę produktów pochodzących z europejskich gospodarstw rolnych, stabilizacja rynków rolnych, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, aby w Unii nigdy nie brakowało produktów rolnych, aby Unia sama mogła zaspokoić swoje potrzeby, bez konieczności importu, który bywa kosztowny. Ważnym jej celem jest również gwarancja takich cen produktów rolnych, które będą przystępne dla konsumentów i aby każdy mógł sobie pozwolić na zaspokojenie minimalnych potrzeb. Do innych ważnych polityk należą: Wspólna Polityka Rolna, Wspólna Polityka Transportowa, Wspólna Polityka Handlowa, Wspólna Polityka Regionalna, czasem nazywana Strukturalną. Każda z tych polityk ma określone zasady, cele, instrumenty działania, zakres działania i każda z nich te wszystkie wytyczne ma wpisane w dokumentach prawnych. Nieprzestrzeganie tych zasad może się wiązać z nakładaniem odpowiednich sankcji na dane państwo. I nawet przez jeden podmiot może ucierpieć całe państwo. Warto wspomnieć o Polityce Ochrony Konsumenta, ponieważ dotyczy ona bezpośrednio ludzi. Jej celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludności, zapewnienie każdemu dostępu do ochrony prawnej, zapewnienie prawa do informacji, aby każdy miał dostęp do wiedzy na najróżniejsze tematy. Oraz ochrona ekonomicznych i prawnych interesów konsumentów, aby producenci nie próbowali ich oszukać. Powstanie polityk wspólnotowych jest bardzo ważnym wydarzeniem i potwierdza fakt, że Unia dąży do realizacji zasady równości. Chce, aby wszyscy obywatele, producenci i konsumenci mieli takie same prawa, wolności i obowiązki, w całej Europie. Dąży do tego, aby Europa była jednolita, żeby w każdym kraju każdy człowiek mógł się odnaleźć i mieć takie same prawa jak w swoim kraju ojczystym. Jest to postęp Unii Europejskiej i trzeba dbać o to, aby integracja cały czas przebiegała właśnie w takim stopniu. A nawet jeszcze prężniej i dokładniej. Polityki wspólnotowe są potrzebne zarówno Unii jak i każdemu z osobna, głownie dzięki funduszom, jakie można przez nie uzyskać.


Warto również przeczytać:

Czy warto studiować politologię?
Studia politologiczne obecnie są bardzo popularne. A pytanie, czy warto wybierać takie studia, powinniśmy zadać sami sobie. Wszystko zależy od tego, czy dana osoba ma pot...

John Quincy Adams
John Quincy Adams był szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on jedenastego lipca 1767 roku w Braintree, w stanie Massachusetts. Zmarł natomiast dwudzieste...

James Knox Polk
James Knox Polk był jedenastym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on drugiego listopada 1795 roku w hrabstwie Mecklenburg, w stanie Karolina Północna. ...

Kazimierz Marcinkiewicz i Wałęsa
Urodził się 20 grudnia 1959 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ukończył studia podypl...

Prostymi słowami?
Pojęcie polityka rozumiane jest na bardzo wiele sposobów. Jedni interpretują to w prostych słowach, a drudzy twierdzą, iż pojęcie to można a nawet trzeba interpretować i ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: