Polityka

Polityka żywnościowa

Inne strony warte obejrzenia: system cms na miarę Twoich potrzeb

Polityka żywnościowaPolityka żywnościowa jest niezmiernie ważną polityką, bo to ona ma wpływ na to, co jemy, jakie produkty są dostępne na rynku oraz na to, że produkty są wyprodukowane zgodnie z przepisami i zasadami. Polityka żywnościowa ma też wiele wspólnego z polityką dochodową, cenową, finansową, podatkową i gruntową. Organy zajmujące się polityką żywnościową mają trudne zadanie, ponieważ ta polityka należy raczej do skomplikowanych. Trzeba pilnować, jakiego rodzaju żywność jest wwożona do kraju jak i z niego wywożona. Trzeba kontrolować wielkość produkcji, aby nie dopuścić do powstania nadwyżki, a z drugiej strony nie można też doprowadzić do niedoboru żywności, bo import pewnych produktów może być bardzo kosztowny i może zaszkodzić budżetowi państwa. Tak samo ważne jest, żeby pamiętać o wytworzeniu państwowych rezerw żywnościowych, aby w razie niespodziewanego kryzysu, konfliktu, czy kataklizmu ludzie mieli dostęp do jakiejkolwiek żywności. Polityka żywnościowa wiąże się z pojęciem bezpieczeństwa żywnościowego, które mówi o czynnikach takich jak żywność musi być dostępna fizycznie, ekonomicznie, i w odpowiednich ilościach. Czyli, że każdy obywatel państwa musi mieć dostęp do żywności, która będzie na tyle tania, że każdego będzie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb i wykarmienie całej rodziny w dodatku żywność ta musi być zdrowa i nieskażona. Polityka żywnościowa pełni bardzo ważną rolę, ponieważ bez jedzenia i picia ludzie nie mogliby żyć. Gdyby w państwie zaczęło brakować jedzenia, ludzie zaczęliby kraść, żebraliby na ulicy, panowałoby wieczne napięcie i kłótnie, a w przypadku państwa takiego jak Polska, klimat nie pozwoliłby przeżyć spokojnie zimy, jeśli brakowałoby jedzenia. W zakres polityki żywnościowej wchodzi też kwestia importu i eksportu. Państwa muszą między sobą załatwić warunki na podstawie, których będą wymieniać się danymi produktami. Dlatego polityka żywnościowa zajmuje się również ustalaniem cen importu i eksportu, nakładaniem ceł i podatków na wybrane produkty. Tak więc osoby odpowiedzialne za tą politykę muszą być wysoko wykwalifikowane i potrafić zawrzeć dobre kontakty i umowy z państwami trzecimi. Polityka żywnościowa musi też dbać o dobre warunki produkcji, czyli o rozwój techniczny i technologiczny we wszystkich organach, które zajmują się produkcją żywności. Produkcja ta musi być na bieżąco udoskonalana i przyspieszana.


Warto również przeczytać:

Demokracja bezpośrednia
Demokracja bezpośrednia to cecha systemu politycznego jakim są rządy ludu. Polega ona na przekazanie społeczeństwo prawa do wpływania decyzje polityczne. Instrumentem są ...

Pozycja Cerkwi w Rzeczypospolitej
Członkowie Cerkwi prawosławnej, którzy odmówili przystąpienia do unii brzeskiej, bądź też z niej wystąpili, i utworzyli tak zwany Kościół dyzunicki, zostali w Polsce nazw...

Ustrój polityczny Danii
Dania jest monarchią konstytucyjną, w której najważniejszą oraz największą władzę sprawuje monarcha. Tron może objąć kobieta bądź mężczyzna, którzy powinni należeć do koś...

Status Kozaków
Kozaków nie obowiązywało prawo pańszczyźniane, ani inne powinności nakładane na chłopów. Pozbawieni byli jednak możliwości piastowania urzędów publicznych oraz praw polit...

Wybory prezydenckie
Wybór prezydenta w Polsce odbywa się co pięć lat, chyba, że dojdzie do różnych wydarzeń, które przyspieszą wybory prezydenta. Ta sama osoba, która objęła stanowisko prezy...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: