Polityka

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

Inne strony warte obejrzenia: angielski dla Firm Katowice Mikołów Orzesze

Polityka zagraniczna Unii EuropejskiejPolityka zagraniczna Unii jest głównie skoncentrowana na Stanach Zjednoczonych i Rosji oraz na państwach, które w niedalekiej przyszłości będą kandydatami na nowych członków Wspólnoty, na przykład Ukraina. Jeśli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, to Unia pragnie dorównać im, jeśli chodzi o gospodarkę, jak wiadomo USA jest potęgą i jak na razie Unia musi się podporządkowywać. W najbliższej przyszłości władze unijne chcą doprowadzić do takiej sytuacji, aby gospodarka Unii była taka sama jak gospodarka Stanów, aby stała się stabilna i znacząca na arenie międzynarodowej. Czyli żeby Stany i Unia były równorzędnymi partnerami. W tym celu powstała Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Dzięki temu, każde państwo nie działa na swój własny rachunek, ale na korzyść całej Unii. Decyzje, jeśli chodzi o partnerów zagranicznych są dyplomatyczne i podejmowane wspólnie. Oprócz przyjaznych kontaktów z wielkimi państwami polityka zagraniczna Unii opiera się na misjach pokojowych, dbaniu o zahamowanie globalnego ocieplenia, przyjaznych i pomocnych stosunkach z krajami Europy mniej rozwiniętymi, które chciałyby wejść do Unii. Trzeba pamiętać, że wszystkie te kontakty prowadzone są w drodze negocjacji i rozmów, nigdy poprzez przemoc i działania niezgodne z prawem. Głównymi celami takiej polityki jest umacnianie współpracy z krajami trzecimi, zachowanie przyjacielskich stosunków, co nie będzie wywoływało powodów do powstawania konfliktów. Z tego powodu wyłania się drugi cel, a mianowicie zachowanie bezpieczeństwa i pokoju, nie tylko w Unii, ale też na całym świecie. Ważnym elementem jest także dbanie o ochronę i przestrzeganie praw człowieka, eliminowanie ubóstwa i wytworzenie takiej sytuacji, aby obce narody szanowały się nawzajem i integrowały. Wszystkie te cele współgrają ze sobą i jeśli któryś z nich nie jest do końca przestrzegany, wtedy i kolejnemu czegoś brakuje. Jeśli chodzi o wcześniej wspomnianą Rosję, stosunki są raczej oschłe aczkolwiek wszystko odbywa się na drodze pokojowej i jeszcze nigdy nie doszło do żadnego konfliktu. Oficjalnie umowa o partnerstwie i współpracy została sformalizowana w 1997 roku. Jednak Rosja okazuje się być nie tak przyjaznym partnerem jak Stany i czasami wszystkie starania ze strony Unii są blokowane.


Warto również przeczytać:

Funkcja stabilizacyjna
Polityk gospodarcza jest na stałe wpisana do życia każdego obywatele danego kraju. Aby jednak sprawnie funkcjonowała i przynosiła jak najwięcej korzyści konieczne jest to...

Polityka w życiu
Polityka jest to dziedzina naszego życia, którą interesuje się wielu ludzi poczynając od młodych po osoby starsze. Jest to również niewątpliwie temat na czasie w związku ...

Prawa wyborcze
Prawa wyborcze określają, kiedy i kto może brać udział w wyborach i w jakiej formie. Jest to bardzo ważny sposób, dzięki któremu określa się, kiedy można rozpocząć głosow...

Narodowa Demokracja
Narodowa Demokracja, nazywana także ruchem narodowych, czy też endecją, to polski ruch polityczny oraz doktryna, która opiera się na nacjonalizmie. Została ona stworzona ...

Co należy wiedzieć o polityce
Przeciętny Polak wie o polityce naprawdę niewiele. Najczęściej ludzie tłumaczą to tym, że po prostu nie mają cierpliwości, aby wysłuchiwać informacji o kolejnych aferach,...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: