Polityka

Polityka rewitalizacji miast

Inne strony warte obejrzenia: notariusz wrzeszcz notariuszmarek.pl

Polityka rewitalizacji miastWażne jest, by polskie miasta w sposób energiczny przystępowały do zmiany swojego wyglądu i zaczęły prowadzić w tym celu konsekwentną politykę obejmującą kompleksowo różne istotne zagadnienia. Ważne jest, by miasta w ramach prowadzonej polityki rewitalizacji potrafiły skutecznie wykorzystać na swoje potrzeby pieniądze z funduszy unijnych, co jest ważną umiejętnością biorąc pod uwagę liczbę miast, które tego nie potrafią. Miasta powinny założyć sobie kilkuletni plan rewitalizacji miasta i sukcesywnie prowadzić politykę poprawy wyglądu, gdyż zazwyczaj po prostu po latach zaniedbań, braku pomysłów i funduszy jest co poprawiać, a stopień dewastacji niektórych powierzchni jest znaczny. Polityka odnowy miasta powinna obejmować także zagadnienia takie jak zajęcie się dawnymi powierzchniami przemysłowymi, które stanowią problem w wielu miastach, problem, który jednak można przekształcić w siłę i dokonać przebudowy obiektów i ich remontu, tak, by zaczęły żyć drugim życiem. Dobrze, gdy miasto w swojej polityce rewitalizacyjnej przyjmuje, że w wyremontowanych obiektach przemysłowych mogą znaleźć się powierzchnie mieszkalne oraz na inny sposób użytkowe, na przykład służące edukacji, rekreacji, czy turystyce. Tak więc pozytywnym aspektem polityki odnowy miasta powinien być nie tylko fakt przebudowy ale i adaptacji powierzchni poprzemysłowych, które do tej pory nie tylko były bezużyteczne, ale także straszyły swoim wyglądem. Jednak nie tylko przestrzenie poprzemysłowe mają być zagospodarowane w ten sposób, gdyż miasto w swojej polityce rewitalizacyjnej powinno także uwzględnić zajęcie się przebudową, remontem czy też rewitalizacją należących do siebie obiektów i co ważne nie tylko samych obiektów, ale także ich najbliższego otoczenia, co zdecydowanie podnosi walory miejskiego krajobrazu. Miasto powinno zwrócić także szczególną uwagę na te swoje obiekty i przestrzenie, które stanowią część dziedzictwa, a więc w jakiś sposób są zabytkowe. Tutaj niezbędna będzie analiza przez konserwatora prac przed ich wdrożeniem i włączenie się konserwatora w tworzenie polityki rewitalizacyjnej miasta. Ważne aby miasto nie zapamiętało się w swoich działaniach rewitalizacyjnych i ale także uwzględniło w swojej polityce konieczność przygotowani powierzchni pod rozwój mieszkalnictwa i pod działalność gospodarczą, gdyż jest to ważny czynnik rozwoju.


Warto również przeczytać:

Republika
Republika jest obecnie jednym z najczęstszych form państwa, które można spotkać. Dzieje się tak ponieważ wykorzystuje ona jeden z najlepszych modeli państw, jaki może ist...

Polityka i sfery życia
Wiadomo nie od dziś, że polityka wpływa na niemal każdą sferę życia zbiorowości społeczeństwa nie tylko polskiego, ale każdego kraju. Polityka dotyka i ma ogromny wpływ n...

Anty-globalizacja
Global Justice Movement, znany również jako ruchu antyglobalizacyjny lub zmiany przepływu globalizacji protestuje przeciw międzynarodowymi umowami handlowymi i ich negaty...

Polityka prorodzinna
Bardzo często słyszy się, że rodzina jest ni mniej ni więcej tylko podstawową komórką społeczną. Nic zatem dziwnego, że w programach partii politycznych tak wielką wagę p...

Konstytucja Polski
W instytucji, jaką jest państwo, bardzo ważną role pełnia różnego rodzaju akty normatywne, które kształtują sposób funkcjonowania państwa. Najważniejszym z tych aktów jes...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: