Polityka

Polityka Rybnika nakierowana na rozwój miasta

Inne strony warte obejrzenia:

Polityka Rybnika nakierowana na rozwój miastaJednym z interesujących sloganów reklamowych Rybnika jest ten, który mówi o tym, że Rybnik jest miastem z ikrą. Mówi się czasami, że grunt to dobre hasło i trzeba przyznać, że to rybniczańskie stanowi doskonałe połączenie historii z nowoczesnością. Historii, ze względu na fakt, że nazwa miasta wywodzi się od tego, czym zajmowali się mieszkańcy jeszcze w średniowieczu, a więc hodowlą ryb. Hasło odnosi się także do nowoczesności ze względu na fakt, że ikra oznacza pasję i zapał, które w swojej polityce nakierowanej na własny rozwój prezentuje współczesny Rybnik. Ta „ikra” jest dostrzegana nie tylko przez mieszkańców tego śląskiego miasta, ale także przez jurorów konkursów, w których miasto z sukcesami bierze udział. Dostrzegana jest więc innowacyjność polityki ukierunkowanej na rozwój miasta Rybnik, umiejętność stworzenia planów rozwoju i pozyskiwania na ich realizację środków z funduszy unijnych, a także fakt zarówno rozsądnego jak i intensywnego wykorzystania uzyskanych pieniędzy. Widoczna jest także wyróżniana umiejętność promocji prowadzonej polityki mającej na celu rozwój miasta, w tym także z wykorzystaniem nowoczesnych środków masowego przekazu. Ceniona jest również i brana pod uwagę umiejętność dobrej współpracy z prywatnym biznesem i ogólne dbanie o rozkwit regionu. Rybnik jest także miastem z ikrą ze względu na posiadanie lokalnej polityki rewitalizacji, dzięki której miasto będzie stawało się w coraz większym stopniu atrakcyjne zarówno dla swoich mieszkańców, jak i osób, które go z różnych powodów odwiedzają, a także dla wszystkich tych, którzy wiążą z Rybnikiem swoje plany biznesowe. Konkretne strategie zostały stworzone dla sektorów społeczno-gospodarczych takich jak: polityka społeczna, ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami, rozwój sportu, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Co ważne polityka Rybnika jest dobrze przemyślana i nosi bardzo ważne cechy projektu takie jak rozłożenie na konkretne etapy, które będą podlegały ewaluacji, a także ich realizacja będzie komunikowana rybniczańskiej społeczności. Miasto z ikrą robi więc dużo, by być przyjazne swoim mieszkańcom i potrafi promować swoją politykę, a także podejmuje konsultacje społeczne mające na celu ustalenie, czy sposób, w jaki realizowane są poszczególne elementy rozwojowych projektów faktycznie sprzyja miastu i jego mieszkańcom.


Warto również przeczytać:

Wpływ na świadomość narodową Ukraińców
W dużej części twórczości Tarasa Szewczenki odnoszącej się bezpośrednio do Polski wyróżnić można dwa zasadnicze wątki. Pierwszy - to wyraźna idealizacja ukraińskiego bunt...

Zawód Polityk
Obserwując polską scenę polityczna, trudno jednoznacznie stwierdzić, że polityk to zawód. Jest tak ponieważ, wielu tak zwanych polityków zanim wzięli się za uprawianie te...

Ustrój polityczny Litwy
Litwa to demokracja parlamentarno – gabinetowa, w której panuje zasada trójpodziału władzy ustalona przez konstytucję. W rękach jednoizbowego parlamentu spoczywa wł...

Spory światowe w polityce
Polityka jest przyczyną wielu sporów światowych. Ludzie będący przy władzy wytwarzali w przeszłości chore systemy, które rujnowały kraj i całe społeczeństwo. Władza wciąg...

Lech Wałęsa
Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie. Jest on działaczem związkowym oraz politykiem. Z zawodu natomiast Lech Wałęsa jest zwykłym elektrykiem. Przyczyni...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: