Polityka

Polityka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Inne strony warte obejrzenia: https://totalexpert.pl/szkolenie/bielsko-biala/ Porada prawna przez internet Sprawdź magazyny do wynajęcia

Polityka Polskiego Górnictwa Naftowego i GazownictwaPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest zdecydowanie najbardziej liczącą się spółką na rynku gazu ziemnego w Polsce i jest z tego faktu bardzo dumne. Zajmuje się nie tylko wydobyciem gazu ziemnego, ale także jego obrotem i dystrybucją, co na dłuższą metę okazało się bardzo korzystną ekonomicznie strategią i pozwoliło nie tylko zająć pozycję lidera na rynku, ale także skutecznie ją utrzymać. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to dzięki świetnie prowadzonej polityce przedsiębiorstwa firma znana i rozpoznawana i gdyby zapytać Polaków o ich skojarzenia z gazem ziemnym z pewnością powiedzieliby, że kojarzy im się z tą właśnie spółką. Polacy, którzy korzystają z gazu ziemnego w swoich domach są także związani z PGNiG poprzez płacenie za dostarczany gaz. Jednak rynek polski i odnoszone na nim sukcesy powoli przestaje wystarczać PGNiG i po prowadzonej polityce firmy widać, szykuje się ona do podboju kolejnych rynków. I nie jest to tylko w strefie odległych planów, bo spółka jest do tego kroku przygotowana i już podjęła stosowne działania. PGNiG prowadzi w Norwegii rozmowy na temat wydobywania na terenie tego kraju ropy naftowej i gazu. Co więcej przekazało już nawet do prasy informację, że prace ruszą w drugiej połowie roku. Jest to pierwsza taka decyzja w dziejach spółki, aby prowadzić wydobycie poza krajem, więc stanowi z jednej strony pewnego rodzaju eksperyment ekonomiczny, ale także widoczną politykę firmy i linię strategii ekonomiczną i wyznaczać będzie kierunek jej przyszłych działań. Jednak wydobyte surowce nie trafią najprawdopodobniej na polski rynek, tylko będą sprzedawane zgodnie z interesem firmy – po najwyższej zaproponowanej cenie. Dotyczy to zwłaszcza ropy, bo gaz trafi najprawdopodobniej do Niemiec, chociaż firma wcale nie wyklucza sprzedaży w innym kraju, który zaproponuje lepsze warunki. PGNiG nie tylko zaczyna wydobywać na zewnątrz Polski. Także zamierza działać na rynku ogólnoeuropejskim czy nawet światowym. W tym celu planuje powołać spółkę, która co prawda będzie należeć do PGNiG, ale nie będzie zarejestrowana w Polsce. Takie posunięcie ma zdecydowanie ułatwić sprzedaż gazu i ropy wydobywanej w Norwegii. Poza tym PGNiG ubiega się o kolejne koncesje poszukiwawcze w Norwegii, co oznacza, że prowadzi politykę nastawioną na dalszy rozwój. Jest to zresztą zgodne z koncepcją firmy, jaką posiada zarząd.


Warto również przeczytać:

Organy władzy sądowniczej
Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. W naszym kraju opinia publiczna kieruje się chęcią zemsty. Należy znaleźć winnego i go ukarać. Natomiast ...

Polityka Rurykowiczów
Od najdawniejszych czasów obszarem spornym dla Polski i Ukrainy była Chełszczyna – podobnie jak wszystkie ziemie na pograniczu grup etnicznych. Wzdłuż dolnego biegu...

Polityka konserwatystów
Galicyjscy konserwatyści zdawali sobie oczywiście sprawę, że system dualistyczny, który utrwalił się w monarchii Habsburgów, oznacza w praktyce politykę wymierzoną przeci...

John Calvin Coolidge
John Calvin Coolidge był trzydziestym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kadencję swoją pełnił on w latach 1923 – 1929. Urodził się on czwartego lipca 1872 roku w Pl...

Systemy polityczne
Systemy polityczne są zagadnieniem bardzo obszernym i można się nad nimi bardzo długo rozwodzić. Typowymi systemami politycznymi na świecie są system liberalny, postkomun...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: