Polityka

Elity polityczne

Inne strony warte obejrzenia: Praca Toruń www.facebook.com/ravonPolska

Elity polityczneElity polityczne to osoby, które stanowią symbol życia współczesnego i uosabiają istotne wartości. Według Suzanne Keller istnieje przede wszystkim elita o charakterze strategicznym. Wpływa ona na życie całego społeczeństwa. Oprócz tego typu, wyróżniamy również współczesne elity polityczne (ustalają, realizują i osiągają wcześniej ustalony cel zbiorowy), gospodarcze, dyplomatyczne, wojskowe (używają konkretnych środków do realizacji zamierzonych celów), moralnego autorytetu (księża, nauczyciele, filozofowie, pełnią oni funkcję integracyjną; utrzymują zasady etyczne i spójność społeczną) oraz elity, które utrzymują zwartość emocjonalną i psychologiczną (aktorzy, sportowcy, spajają całość społeczeństwa i rozwiązują wszelkie napięcia zachodzące między poszczególnymi jednostkami, całymi grupami lub organizacjami). Wielki teoretyk nauk społecznych – Vilfredo Pareto, uważa, że „istnieje jeden czynnik, który różnicuje elity: niektórzy mają większe znaczenie społeczne, ponieważ ich działalność nabiera większej wagi. Elita to pojęcie neutralne – osoby posiadające władzę, bogactwo, wiedzę. Rezyduy , są to pozaracjonalne przesłanki ludzkiego zachowania. Zostały rozdzielone nierównomiernie między warstwami społecznymi”. Wyróżniamy sześć klas rezyduów: osoba przejawiająca instynkt do kombinacji, tak zwany odkrywca, jednostka o skłonności do wymyślania rzeczy nowych, do przygody lub do zabezpieczania i utrwalania. Mamy również ludzi mających potrzebę okazywania uczuć poprzez czyny, wierzących w trwałość agregatów i integralność jednostki. Kolejny znany politolog, H. Lasswell wyodrębnił elitę z tych, „którzy otrzymują najwięcej tego, co jest do otrzymania. Dostępne wartości mogą być klasyfikowane jako prestiż, dochód, bezpieczeństwo. Ci, którzy otrzymują najwięcej, są elitą, reszta jest masą”. Interpretował on również tą grupę na trzy sposoby: jako elitę władzy, grupę społeczną mającą dostęp do danych wartości(na przykład do wiedzy) i jako uniwersalną elitę polityczną. Uznał również, że społeczeństwo można podzielić na trzy klasy, ze względu na stosunek do władzy. Są to: klasa panująca (składają się na nią rządzący, którzy bezpośrednio sprawują władzę), zależna (tak zwana w politologii subelita) i poddana ( jest podmiotem decyzji podejmowanych przez władzę i ma znikomy wpływ na podejmowane w kraju decyzje).


Warto również przeczytać:

Przebieg wyborów w Polsce i USA
Wybory samorządowe polegają na wyborze reprezentantów danych samorządów, takich jak : sejmików województw, rad powiatów oraz rad gmin. Również tymi wyborami określa się w...

Partie polityczne
Polityka dziś wypełnia bardzo dużą przestrzeń życiową wielu ludzi, niezależnie od preferencji politycznych czy też miejsca zamieszkania. Dlatego też tak wiele mówi się os...

Dlaczego polityka jest ważna?
Polityka ma ogromne znaczenie dla całego świata, jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które określają, jak państwa mogą się rozwijać w wzajemnych korzyściach, a jak mo...

Głosowanie kobiet w referendum
Obecnie prawie we wszystkich państwach kobiety mają prawo zarówno do czynnego udziału w wyborach, jak i do biernego udziału w nich. Kobiety mają w takim przypadku te same...

Adolf Hitler
Człowiek, który na zawsze zmienił oblicze świata. Jako twórca i dyktator III Rzeszy doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Zbrodnie jakich dokonał zostały uznane za l...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: