Polityka

Afery polityczne

Inne strony warte obejrzenia: Liceum nr 16

Afery polityczneAfery polityczne są nieodłączną częścią polityki prowadzonej na całym świecie. Dzięki nim politycy zwracają na siebie uwagę. Gorsze jest to, że często taka afera pokazuje ich w złym świetle i tracą poparcie wyborców. Szczególnie, że takie afery są łakomym kąskiem dla dziennikarzy, którzy za takie materiały mogą zarobić niemałe pieniądze. Afery, które zaliczają się do politycznych miały miejsce już wiele, wiele lat temu. Na przykład znaną taką aferą, nie tylko z lekcji historii, może być afera naszyjnikowa z XVIII wieku z Francji. Dotyczyła ona osoby ówczesnej królowej kraju - Marii Antoniny Austriaczki. Afera naszyjnikowa była wielkim oszustwem finansowym. Co dziwne w tej aferze nie brała udziału sama królowa, a była w nią zaplątana i oskarżona o oszustwo. W Polsce takie afery są bardzo popularne i dotyczą różnej tematyki. Dzięki nim widać jak niektórzy posłowie, czy osoby zajmujące wysokie stanowisko w państwie są niedojrzali i niewykwalifikowani do objęcia takiego stanowiska. Ostatnio dużo mówi się o aferze hazardowej, kiedyś na topie były afera Orlenu i Seksafera w Samoobronie. Wszystkie z nich trwały bardzo długo i nikt nie potrafił znaleźć wyjścia z takiej sytuacji. Afera hazardowa do tej pory pozostaje niewyjaśniona, a komisja śledcza ma na to czas do końca 2010 roku. Słynną aferą zaistniałą po roku 1989 była afera alkoholowa, w którą zamieszani byli ministrowie z rządu Rakowskiego i pracownicy Głównego Urzędu Celnego. Sprawa ta dotyczyła importu alkoholu w sposób niezgodny z prawem. Bardzo głośną aferą z 2006 roku jest wcześniej wspomniana Seksafera w Samoobronie, dotyczy ona polityków partii Samoobrona, którzy przyjmowali na stanowiska pracy kobiety, po uprzednim odbyciu z nimi stosunku seksualnego. Afera została wyjaśniona dopiero o 2010 roku, kiedy to winni zostali skazani na pozbawienie wolności. Jednak jeden z nich tego samego dnia został przewieziony do szpitala. Ciekawym jest fakt, czy aby ta nagła choroba, nie leży u podstaw całej afery i wyroku Sądu. Afery polityczne z jednej strony przykuwają uwagę obywateli i uświadamiają ich, jakie osoby mają władzę w państwie, a z drugiej strony pokazują smutną rzeczywistość, w której ci, którzy sprawują władzę, zamiast dawać przykład obywatelom, sami łamią prawa i zachowują się nieadekwatnie do tego, jakie stanowisko obejmują. Wszyscy politycy mający do czynienia z aferami, powinni się tego mocno wstydzić.


Warto również przeczytać:

Spisy ludności Galicji
Według spisu z 1910 roku na terenie Galicji Wschodniej 58,9 procent ankietowanych deklarowało, że na co dzień używa języka ruskiego; 39,8 procent – polskiego; 1,2 p...

Kto może zostać politykiem w Polsce
Zgodnie z definicją, za polityka można uznać osobę, która dąży do zdobycia władzy i możliwości, aby móc rządzić państwem. Należy jednak pamiętać, że powinna ona przede ws...

NATO
NATO czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego została powołana do życia 24 sierpnia 1949 roku. Ma ona charakter polityczno – wojskowy. Jej powstanie wiąże s...

Portale polityczno-gospodarcze
W Internecie istnieje bardzo dużo stron poświęconych polityce. Jest to bowiem odpowiedź na tek wielkie zapotrzebowanie – coraz więcej osób nie jest obojętnych w spr...

Nelson Mandela
Polityk, który przez całe życie walczył o prawa człowieka. Pomimo tego, że 27 lat spędził w więzieniu przez cały czas pełnił funkcję przewodniczącego ANC( partia centrole...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: