Polityka

Pojęcie i odmiany lewicy na przestrzeni lat

Inne strony warte obejrzenia: kancelaria prawna pruszków

Pojęcie i odmiany lewicy na przestrzeni latW polityce pojęcie lewicy jest powszechnie stosowane do opisania wsparcia dla przemian społecznych, mając na względzie stworzenie bardziej egalitarnego społeczeństwa. Pojęcia Lewica i Prawica zostały wymyślone w czasie Rewolucji Francuskiej, odnosząc się do układ siedzeń w parlamencie; ci, którzy siedzieli po lewej, generalnie popierali radykalne zmiany, rewolucję, w tym utworzenie republiki i sekularyzację. Pojęcie lewicy politycznej stało się bardziej widoczne po czerwcu tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku. Termin ten został wykorzystany do kilku ruchów rewolucyjnych w Europie, a szczególnie takich ruchów jak socjalizm, anarchizm, a także komunizm. Termin ten jest również używany do opisania demokracji społecznej. Jak już wspomniano, historia lewicy jako pojęcie odnośni się do czasów Rewolucji Francuskiej, kiedy radykalne plemiona górskie i zastępcy Jakobina III zwykle siedzieli po lewej stronie prezydenta. Po zamachu stanu w tysiąc osiemset pięćdziesiątego pierwszego (czasy Napoleona Trzeciego), a następnie utworzeniu Drugiego Cesarstwa, zaczęły rywalizować ze sobą radykalni republikanie i przedstawiciele "socjalizmu utopijnego". Szczególnie wpływowa w tym względzie była publikacja manifestu komunistycznego przez Karla Marxa i Friedricha Engelsa w tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku, który twierdził, że historia całego dotychczasowego ludzkiego społeczeństwa jest historią walk klasowych. Przewidzieli oni, że rewolucja proletariacka w końcu obali burżuazyjne społeczeństwo, oraz poprzez zniesienie własności prywatnej stworzy społeczności bezklasowe. W połowie dziewiętnastego wieku, nacjonalizm, socjalizm, agitacja na rzecz większej demokracji i antyklerykalizm (sprzeciw wobec roli Kościoła w kontrolowaniu francuskim życiu społecznym i kulturalnym) stały się cechami francuskiej lewicy. W Stanach Zjednoczonych wielu lewicowców, liberałów socjalnych, postępowców i związkowców było pod wpływem dzieł Thomasa Paine'a, który wprowadził pojęcie oparte na aktywach egalitaryzmu, który głosił, że równość społeczna jest możliwa poprzez redystrybucję środków, zwykle w formie dotacji kapitałowej, przewidzianej w pełnoletniości. Ten nurt w polityce rozszerzał się na całym globie i zyskiwał naprawdę sporo zwolenników. Oczywiście powstało także wiele radykalnych odmian lewicy.


Warto również przeczytać:

Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
Unia polsko-litewska, kształtująca się jako federacyjny związek Polski z Litwą w XV–XVII wieku, była tworzona i umacniana stopniowo aktami prawnymi podpisanymi w Kr...

Władza Kościoła w Bizancjum
Na Wschodzie ugruntował się z czasem pogląd, że to cesarz (car) jest namiestnikiem Boga na ziemi nie tylko jako najwyższa władza państwowa, ale również jako osoba duchow...

Akcja powstańcza
Ujęcie sprawy ludności w manifeście Komitetu Centralnego Narodowego, ogłoszonym 1 października 1863 roku, w zasadzie było zgodne z ideą KNP wyrażoną w dokumencie programo...

Typy systemów politycznych
Przez bogatą światową kulturę polityczną i fakt, że każdy kraj ma własną historię i mentalność, na świecie mamy do czynienia z wieloma typami systemów politycznych. Takim...

Struktura wojska
Wojsko posiada własną strukturę, która jest zależna również od tego, jaki rodzaj wojska nas interesuje. Każdy z rodzajów wojska posiada własne stopnie, które określają hi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: