Polityka

Partie polityczne

Inne strony warte obejrzenia: sprawdź doradztwo rachunkowe Omegga w Warszawie

Partie politycznePartia polityczna jest dobrowolną organizacją społeczną, która uczestniczy w procesie wyborczym. Czyli uczestniczy w takim procesie, w którym wybierani są kandydaci zasiadający w ciałach legislacyjnych i wykonawczych. Przez co daje wyraz w dążeniu do zdobycia władzy w państwie. Jeśli chodzi o historię powstawania partii politycznych, najbardziej znaną koncepcją jest teoria Maksa Webera. To on wyodrębnił trzy różne etapy tworzenia się partii. Pierwszy, to postawanie koterii arystokratycznych, drugi etap to powstawanie klubów politycznych, A trzeci to partie masowe. W Polsce wyróżnia się jeszcze jeden etap, taki najwcześniejszy, który funkcjonował już w starożytności. Typ etapem były partie jako ugrupowania o strukturze rodowej, przykładem będzie tu Starożytny Rzym. Kolejny etap, czyli pierwszy według podziału Maksa Webera, to ugrupowania arystokratyczne, do których należały ugrupowania Wigów i Torysów w Anglii, w XVIII wieku. Partie klubowe powstały na początku XIX wieku, były one sformalizowane i posiadały swój program. Partie masowe pojawiły się pod koniec XIX wieku, gdy upowszechniono prawo wyborcze. Klasycznym podziałem partii jest taki, który wyróżnia partie kadrowe, masowe, kierownicze i wyborcze. Istnieje też podział na partie duże i małe. Duże cieszą się popularnością w państwie i poparciem, co odzwierciedlają wyniki wyborów, a partie małe nie mają dużego poparcia wyborczego. Partie w państwie muszą pełnić dane funkcje, bo po to istnieją. Członkowie partii powinni pośredniczyć między strukturą społeczeństwa, a państwa. Partie powinny reprezentować społeczeństwo a zarazem dążyć do tego, aby ono ich popierało i głosowało na daną partię w wyborach, więc musi sobie ona czymś zasłużyć. Nazywamy to funkcją społeczną. Kolejną funkcją będzie organizacyjna, która polega na tym, aby partia jak najdłużej utrzymała swoją wysoką pozycję, Trzecią funkcją jest funkcja państwowo- publiczna, czyli sprawowanie rządów przez partię, która wygrała wybory. Funkcje te są bardzo istotne i współgrają ze sobą i nawzajem się uzupełniają. Wszystkie trzy muszą być wykonane, aby partia była idealną i miała zdolności do podejmowania ważnych decyzji państwowych. W Polsce najbardziej znane partie polityczne to Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwość.


Warto również przeczytać:

Pierwsza dama
Bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej każdego kandydata jest poparcie jego rodziny a szczególności jego współmałżonki. Dlatego taka kobieta musi być odpowiednio przy...

Demokracja
Demokracja, czyli rządy ludów. Obecnie określany jako najlepszy z możliwych sposobów rządzenia w państwie. Jest to sposób, w którym ludzie, czyli obywatele wybierają swoi...

William Howard Taft
William Howard Taft był dwudziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją prezydenturę pełnił on w latach 1909 – 1913. Urodził się on w dniu piętnastego w...

Od lewicy do prawicy
Wybitnej sławy politolodzy uważają, że dychotomia między lewicą a prawicą, czyli podział ideologiczny nadal dominuje i będzie dominować we współczesnych państwach. Sam te...

Polityka Unii wobec linii lotniczych
Poważne ekonomiczne konsekwencje dla biznesu lotniczego już przyniósł wybuch wulkanu Eyjafjoell na Islandii a przynieść może jeszcze większe, tym bardziej, że naukowcy ob...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: