Polityka

Państwo demokratyczne

Inne strony warte obejrzenia: prawnik pruszków kobra-detektyw.pl/uslugi.html

Państwo demokratyczneDemokracja już o wielu lat jest postrzegana jako najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o daną formę i ustrój w państwie. Demokracja przeżywała ciężki czasy, ale na szczęście dziś większość krajów, w których jeszcze niedawno panował ustrój totalitarny czy też autorytarny powoli przestawia się na funkcjonowanie i życie w państwie demokratycznym. Wszelkiego rodzaju zasady oraz reguły funkcjonujące w państwie demokratycznym wywodzą się jeszcze z początków cywilizacyjnych. Kiedyś bywało tak, że ludzie nie mieli właściwie żadnego wpływu na to co się dzieje w ich państwie. Z biegiem lat ta sytuacja jednak ulegała diametralnym zmianom, tak że dziś w większości krajów na świecie panuje ustrój demokratyczny. Współczesna demokracja wyraża się przede wszystkim w trzech charakterystycznych cechach. Do tych cech należy suwerenność danego narodu, pluralizm polityczny oraz podział władzy. Dzięki zastosowaniu tych trzech aspektów, można mieć pewność, że w danym państwie ustrojem dominującym jest właśnie demokracja. Demokracja to ogólnie rzecz biorąc głos ludu, który poprzez swoich reprezentantów wpływa na wszystkie sfery i dziedziny życia danego kraju. W państwie demokratycznym panują także zasady oraz normy zwyczajowe, należą do nich szczególnie tolerancja oraz racjonalność. Racjonalność w przypadku demokracji koncentruje się przede wszystkim na oddzieleniu danych celów od środków władzy. Dzięki temu można stosować działania, które będą zadowalać nie tylko ogromne społeczności, ale przede wszystkim dbać o interesy jednostki. Tolerancja natomiast polega na akceptacji innego stylu życia, postawy, obyczajów, poglądów. Oznacza to także to, że należy szanować postawy oraz zachowania wszystkich innych osób, które żyją czy też pracują w danych społecznościach. Mimo, że większość państw na świecie działa w systemie demokratycznym, to wciąż można się spotkać z widoczną nietolerancją, która może skutecznie utrudniać koegzystencje w danym państwie. Bardzo ważną kwestią jest to, żeby relacje oraz stosunki między ludźmi były przyjazne, gdyż tylko w takim przypadku możemy mówić o prawdziwej demokracji, która polega na poszanowaniu zdania i poglądów innych osób, które współżyją w naszym społeczeństwie. Jeśli nie nastąpi takie nawrócenie na pozytywne stosunki międzyludzkie, nigdy nie będzie możliwości na stworzenie przyjaznego i otwartego dla wszystkich państwa, w którym można spokojnie żyć, uczyć się oraz pracować. 3 Demokracja jest wielkim przywilejem. Miałem jednak nauczyciela od Wiedzy o Społeczeństwie, który powiedział, że jest ona złym sposobem na kontrolę państwa. Dlaczego, pytaliśmy. On mówił, że jest najlepszym wymyślonym, ale niestety ma także wiele wad, o których wiemy, a których niestety nie da się załatać. Słowa te naprawdę utkwiły mi w pamięci i myślę, że jest w nich sporo prawdy. Czy jednak nie można tego zmienić? Uważam, że ustrój demokratyczny można jeszcze naprawde udoskonalić. Nie jest może to łatwe, ale doskonałe państwo mogłoby istnieć. Wszystko zależy od obywateli. Wtedy wizja Atlantydy mogłaby się spełnić w reczywistości.


Warto również przeczytać:

Rola państwa w życiu człowieka
Państwo odgrywa wiele zasadniczych ról w życiu człowieka, co sprawia, że rozwija się on w społeczeństwie oraz pozwala na dogodne kształcenie się młodego człowieka. Pierws...

Podział armii
Armia jest podzielona na wiele części, które składają się w dużej mierze na to, jak poszczególne oddziały są ułożone i kto musi być w danym oddziale. Bardzo ważnym elemen...

NATO i broń jądrowa
Od samego początku, broń jądrowa była głównym elementem doktryny wojennej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Stanowiła ona tak zwany miecz sojuszu. Miała być uż...

Teoria teistyczna
Istnieje pięć teorii co do tego, jak powstawały państwa, jedną z nich jest teoria teistyczna. Teoria ta zakłada, że państwo powstało poprzez ingerencję sił wyższych i wpł...

Ustrój polityczny
Ustrój polityczny to bardzo ważna kwestia, która dotyczy każdego kraju, w którym dochodzi do sprawowania władzy. Określanie do jakiej to formy państwa należy dany kraj cz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: