Polityka

Organy władzy ustawodawczej

Inne strony warte obejrzenia: garnitur na miarę warszawa

Organy władzy ustawodawczejLegislatywa jest to inaczej organ władzy ustawodawczej. Organ jest to osoba lub grupa osób (kolegialny), które działają w poczynaniach państwa. Państwo działa poprzez swoje organy, bo innej możliwości nie ma. Organ władzy ustawodawczej składa się z 560 osób. Jest to grono członków polskiego parlamentu. 560 posłów, 100 senatorów. Jest to organ wybieralny. Poprzez niego realizuje się zasada demokracji. Naród rządzi poprzez swoich przedstawicieli. Premiera, sędziów nie wybieramy. Natomiast wybieramy prezydenta. Parlament jest podzielony na dwie izby: Sejm i Senat. Senat to rada starszych, przyjmowani są członkowie powyżej 30 lat. Sejm jest izbą najważniejszą. Parlament tworzy ustawę zasadniczą- konstytucję jest to rola ustrojodawcza. Natomiast tworząc akty prawne (ustawy) to rola ustawodawcza. Akty prawne wydawane przez ministrów i prezydenta nazywamy rozporządzeniami. Z Sejmu wyłaniany jest premier i rząd. Każdy poseł dostaje mandat (upoważnienie do sprawowania). Istnieją także immunitety, które chronią posłów przed aresztowaniem bez zgody sądu. W władzy ustawodawczej tworzy się i uchwala ustawy. Najpierw jednak trzeba zgłosić inicjatywę w sejmie. W Polsce jest jeden organ władzy wykonawczej. Jest nim prezydent. Rada Ministrów jest organem kolegialnym, który ponosi odpowiedzialność zbiorową. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent jest człowiekiem, który podpisuje akta, ale nie bierze odpowiedzialności. Za kontrasygnatę odpowiada Prezes Rady Ministrów. Przez nią może ukrócić nieskutecznie działający sejm i senat. Natomiast prezydent może odmówić podpisania ustawy. W Polsce obowiązuje model rządów parlamentarno-gabinetowych jednak ze wzmożoną władzą prezydenta. Do najważniejszych prezydentów Polski należą Jaruzelski, Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński. Prezydent jest arbitrem pomiędzy różnymi organami władzy. Koordynuje pracę różnych państw, wytycza kierunki polityki, jest reprezentantantem kraju. Prezydenta wybiera się, co pięć lat, w powszechnym głosowaniu, wybiera go się z pośród kandydatów ubiegających się o ten urząd. Obywatele kraju głosują na swojego kandydata. Wygrywa ta osoba, która uzyska najwięcej głosów, czyli ma największe poparcie wśród społeczności Polski.


Warto również przeczytać:

Nowe ruchy społeczne
Nowymi ruchami społecznymi nazywa się różnego rodzaju ruchy społeczne, które wytworzyły się na fali młodzieżowej w latach 60 wieku XX. Przede wszystkim ruchy te miały cha...

Polityka konserwatystów
Galicyjscy konserwatyści zdawali sobie oczywiście sprawę, że system dualistyczny, który utrwalił się w monarchii Habsburgów, oznacza w praktyce politykę wymierzoną przeci...

Sponsoring kampanii
Cała kampania wyborcza jest to ogromne przedsięwzięcie i to nie tylko w sferze logistyki ale także i funduszy. Jak wiadomo, żaden taki projekt nie może być finansowany pr...

Koszty kampanii
Gdy nadchodzi czas wyborów państwo musi liczyć się z ogromnymi kosztami. Te koszta rozbijają się na wiele czynników. Są nimi koszty drukowania olbrzymiej ilości kart wybo...

Doktryna nazizmu
Nazizm, nazywany także jako narodowy socjalizm, czy też hitleryzm od nazwiska Adolfa Hitlera jest ideologią, którą można określić jaką rasistowską, nacjonalistyczną, anty...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: