Polityka

Odmiany prawicy

Inne strony warte obejrzenia: SKY4FLY

Odmiany prawicyPrawica obejmuje zakres od centroprawicy do skrajnie prawej części skrzydła. Pod koniec XIX wieku, francuskie spektrum polityczne sklasyfikowało centroprawicę jak monarchistów, orleanistów i bonapartystów, a prawicę jako ultra-pamfletu i legitymistów. Centroprawicowi gaullistaci po II wojnie światowej we Francji opowiadali się za znacznymi wydatkami socjalnych w zakresie edukacji i rozwoju infrastruktury, jak również szerokimi regulacjami gospodarczymi, ale ograniczoną ilością redystrybucji bogactwa środków – co było bardziej charakterystyczne dla socjaldemokracji. Definicja pojęcia "centroprawica" jest z konieczności obszerna i przybliżona, ponieważ z politycznego punktu widzenia mają różne znaczenie w różnych krajach. W polityce strony centroprawicy generalnie wyrażają poparcie liberalnej demokracji, kapitalizmowi, gospodarce rynkowej (choć z pewną ograniczoną regulacją rządową), praw własności, istnienie państwa opiekuńczego, w niektórych ograniczony, i opozycji do socjalizmu i komunizmu. Takie definicje obejmują na ogół partie polityczne, które opierają swoją ideologię i politykę na konserwatyzm i liberalizm gospodarczy. Warunki skrajnej prawicy były wykorzystywane przez różnych ludzi we wszelkich konfliktach. Termin skrajnej prawicy jest najczęściej używany do opisania nacjonalistycznych, religijnych ekstremistów i reakcyjnych grup i ruchów, jak i faszyzm i nazizm. BBC nazwał polityk Pim Fortuyn w polityce, Fortuynism, prawicowym z powodu jego polityki imigracyjnej i muzułmanów. Termin prawicy został wykorzystany przez niektóre, media, takie jak National Public Radio, aby opisać rządy Augusto Pinocheta w Chile. Lewicowa publikacja „New Left Review” nazywa Ronalda Reagana politykiem "skrajnej prawicy". US Department of Homeland Security określa prawicowy ekstremizm jako grupę docelową, która głosi nienawiść rasową, etniczną i religijno-mniejszościową i może być przeznaczona do kwestii, takich jak sprzeciw wobec aborcji i imigracji. Niektórzy kojarzą etniczny nacjonalizm z prawem. Według badaczy faszyzmu, istnieją zarówno lewicowe jak i prawicowe wpływy w ideologii faszystowskiej. Twierdzą, że faszyzm jest poszukiwaniem trzeciej drogi między wszystkimi tymi poglądami. Roger Griffin twierdzi, że faszystowskie ruchy bardziej przypominają poglądy prawicowe, a faszyzm splata się z radykalną prawicą.


Warto również przeczytać:

System rządów prezydenckich
System rządów prezydenckich jest inny od systemu rządów parlamentarnych, ponieważ jest on zależny od prezydenta kraju i to właśnie prezydent ma o wiele większe kompetencj...

Rynek polityczny
Często mówi się obecnie o marketingu politycznym, o kampaniach wyborczych, warto zatem wspomnieć jeszcze o rynku politycznym. Rynek polityczny to, mówiąc obrazowo, miejs...

Zadania i Cele NATO
Podstawą prawną NATO jest przyjęty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki. Składa się on z 14 artykułów, czyli można powiedzieć, że jego budowa ni...

James Madison
James Madison był czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych i urodził się szesnastego marca 1751 roku w Wirginii. Natomiast zmarł dwudziestego ósmego czerwca 1836 roku ró...

Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD
Sojusz Lewicy Demokratycznej jest lewicową partią polityczną opowiadającą się za demokratycznym państwem prawa, społeczną gospodarką rynkową i pełnym upodmiotowieniem oby...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: