Polityka

Od lewicy do prawicy

Inne strony warte obejrzenia: www.elblag.net

Od lewicy do prawicyWybitnej sławy politolodzy uważają, że dychotomia między lewicą a prawicą, czyli podział ideologiczny nadal dominuje i będzie dominować we współczesnych państwach. Sam termin partie lewicowe ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony doktrynalne, które wiążą się z ludźmi wyznaczającymi ideologie i doktryny polityczne. Łączy ich charakter laicki i egalitarny. Z drugiej strony, w rozumieniu politycznym, oznacza radykalizm i pozbawione pragmatyzmu podejście do władnej ideologii. Lewicowy materializm polega za tym na założeniu, że państwo powinno aktywnie działać i realizować cele z punktu widzenia interesu społecznego. Powinno stwarzać bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne. Podsumowując, stopień jego interwencjonizmu powinien być wysoki. Nawet w przypadku stricte prawicy, można mówić o osobach, które reprezentują sobą postawy o nachyleniu lewicowym. Oznacza to jednak pragmatyzm pojęty jako usilną próbę związania dialogu, szukania wspólnego porozumienia z ugrupowaniami centrowymi a nawet lewicowymi. W prawicy można rozróżnić również taką część, która jest skrajnie prawicowa. Oznacza to, że członkowie jednej partii, odrzucają jakikolwiek kompromis z frakcjami bardziej umiarkowanymi. Partie prawicowe, możemy scharakteryzować więc poprzez niejednokrotne określenie doktryny, bronienie porządku politycznego jak również odwoływanie się do harmonii „wyższej”. Prawicowy materializm wiąże się więc z dużym akcentem na wolność jednostki. Powinno istnieć silne przedsiębiorstwa. Rola państwa musi zostać ograniczona tylko do stwarzania bodźców na działalność gospodarczą. Politycy przedstawiający swoją postawą „prawicowość”, wierzą w tak zwaną niewidzialną rękę rynku, która sama reguluje gospodarkę. Postulują oni także o obniżenie przez państwo podatków i o odrzucenie protekcjonizmu. Można powiedzieć, że charakteryzuje ich negatywny skutek do programów socjalnych przeprowadzanych przez kraj. Głównymi różnicami między lewicą a prawicą są więc poglądy na temat stopnia kontroli państwa w sferze produkcji oraz konsumpcji. Jednymi słowy, obie mają inne wizje na stopień interwencjonizmu państwowego. Po środku tych dwóch całkowicie odmiennych poglądów plasuje się tak zwane centrum. Łączy ono w sobie pewne elementy prawicy i pewne lewicy. Można je więc określić jako pośrednie i odgrywające duża rolę głównie w systemach wielopartyjnych.


Warto również przeczytać:

Chester Alan Arthur
Chester Alan Arthur został wybrany na urząd dwudziestego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chester Arthur urodził się dnia piątego października 1829 roku w Fair...

Uprawnienia prezydenta wobec władzy sądowniczej
Funkcja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się z wieloma obowiązkami i uprawnieniami, między innymi z uprawnieniami wobec władzy sądowniczej. Oczywiście nie zmien...

Organizacje rządowe i pozarządowe
Organizacje pozarządowe są zazwyczaj obywatelskim ruchem, który został założony po to, aby działać na rzecz danego interesu publicznego, zazwyczaj powstaje on z inicjatyw...

Prawica po II wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej, komunizm stał się zjawiskiem globalnym, a anty-komunizm stał się integralną częścią polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych...

Polityczne prześladowania
Prześladowania polityczne są jednym z największych problemów, z jakimi można się spotkać w państwach, w których nie istnieje system rządów demokratycznych. Jest to bardzo...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: