Polityka

OBWE – powstanie

Inne strony warte obejrzenia: kancelaria prawna katowicea

OBWE – powstanieOrganizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została powołana do życia w 1994 roku w Budapeszcie. Zastąpiła ona tak naprawdę dawną KBWE. Przedstawiciele poszczególnych państw, zgromadzeni na konferencji przeglądowej spisali dokument, na mocy, którego przeniesiono prerogatywy ze starej współpracy na nową. Opisali w nim dokładny zasięg struktury bezpieczeństwa oraz jej główne cele. Współpraca na poziomie bezpieczeństwa ma polegać przede wszystkim na zasadzie równości państw członkowskich jak również należy stosować consensus podczas podejmowania kluczowych decyzji. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie stawia sobie za cel kooperację między sojusznikami w celu osiągnięcia pełnej współpracy na płaszczyźnie obronności. Ponadto bierze ona pod uwagę niepodzielność bezpieczeństwa polityczno – wojskowego i jego związanie z gospodarką i ochroną praw człowieka. Warto wspomnieć, iż sprawa ochrony praw mniejszości narodowych wynikła dopiero po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. W latach wcześniejszych była ona tylko przedmiotem dyskusji i polemik politycznych. Po działaniach wojennych mających na celu eksterminację dane mniejszości, postanowiono stworzyć system ochrony ich praw i wolności. KBWE a później Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uczyniła z tego tematu powód do współpracy na arenie międzynarodowej. To Dokument Kopenhaski jest tym aktem, który określa konieczność ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych starego kontynentu. Co więcej, dzisiaj organizację tę można zdecydowanie nazwać jednoczącą wiele regionów, bo aż 56 państw, nie tylko europejskich. Do krajów członkowskich OBWE ponadto należą Stany Zjednoczone, Kanada, Algiera, Izrael, Egipt, Tunezja, Maroko, Jordania, Japonia i Korea. Polska jako aktywny działacz organizacji, w 1992 roku stała się rezydentem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( w skrócie ODIHR). Jest ono odpowiedzialne za kontrolę nad stopniem przestrzegania praw człowieka w państwach członkowskich. Ponadto, ta jednostka terenowa sojuszu bezpieczeństwa ściśle pozostaje w ścisłej współpracy z Wysokim Komisarzem OBWE do spraw Mniejszości narodowych. Pośrednio odpowiada więc też za sprawowanie kontroli nad poszanowaniem praw mniejszości znajdujących się na terenie Polski.


Warto również przeczytać:

Członkowie ONZ
Zasady, na jakich państwo może przystąpić do Organizacji Narodów Zjednoczonych są dokładnie określone a Karcie Narodów Zjednoczonych, przyjętej 25 października 1945 roku....

Krótko o „Platformie Obywatelskiej”
Platforma Obywatelska – w skrócie PO - jest polską partią polityczną, która została założona jako stowarzyszenie 24 stycznia 2001 roku. Natomiast prawnie została on...

Głosowanie kobiet w referendum
Obecnie prawie we wszystkich państwach kobiety mają prawo zarówno do czynnego udziału w wyborach, jak i do biernego udziału w nich. Kobiety mają w takim przypadku te same...

Napoleon Bonaparte
W ciągu zaledwie 52 lat życia dokonał w nim wielu rzeczy, które przeszyły do historii. Był niezwykłym człowiekiem, który umiał zamienić klęskę w sukces. Jednak gdy zdarza...

Nie można ufać carowi
Piotr I, aczkolwiek był związany układami z Rzecząpospolitą, prowadził podwójną grę. Oficjalnie wysyłał przez Polaków do Mazepy rozkazy w sprawie przekazania im twierdzy ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: