Polityka

Nawalizm

Inne strony warte obejrzenia: szklane kulki

NawalizmNawalizm jest doktryną polityczną, która została stworzona w roku 1890, gdy została ukazana książka Alfreda Thayera Mahana. Nawalizm zakładał, iż należy dążyć do stworzenia silnej floty wojennej, która będzie chroniła równocześnie państwo, jak i floty handlowe. Według tej teorii odpowiednia flota wojenne oraz handlowa przyczynia się do budowy silnego państwa. Z upływem czasu doktryna ta przybrała obraz ideologii militarnej. Doktryna ta wywodzi się już antyku, gdy ludzie mieszkający nad morzem śródziemnym wykorzystywali znacznie flotę do handlu oraz transportu. Jednak w średniowieczu znacznie spadło znaczenie tej ideologii, ponieważ spadło wykorzystywanie flot. Z kolei nowożytny nawal izm kojarzy się od wieku XV do XVII. Bardzo stał się on znany, gdy został wynaleziony silnik parowy i świat wstąpił w epokę przemysłu. To wtedy na powrót wykorzystywano flotę handlową oraz wojenną. Bardzo duże znaczenie na rozwój tej ideologii miały pierwsza oraz druga wojna światowa. Obecnie oprócz silnika spalinowego wykorzystywany jest także napęd nuklearny. Theodore Roosevelt po Mahanie był kolejnym zwolennikiem nawal izmu i rozbudowywał flotę zgodnie z tą doktryną. Również doktryna ta jest obecna w japońskiej polityce. Dystrybucjonizm jest jedną z doktryn politycznych, która przede wszystkim odrzuca kapitalizm, który posiada monopol, a także odrzuca komunizm, który cechuje się wszechwładzą państwa. Ponadto odrzuca one inne ustroje które niszczą oraz krępują indywidualizm, a także ograniczają własność. Dystrybucjonizm opowiada się za tym, aby doprowadzić do stworzenia dobrobytu w państwie za pomocą odpowiedniej własności w rolnictwie, handlu oraz przemyśle. Twórcami tej doktryny politycznej był Gilbert Keith Chesterton oraz Hilaire Belloc. Byli to konserwatywni myśliciele, którzy byli pod wpływem katolickiej nauki społecznej. Zakładali oni powrót do systemu cechowego. Ponadto byli oni przeciwni panującemu systemowi prywatnych banków i chcieli, aby państwo miało jakiś wkład w działalność tych instytucji. Ponadto jest ona przeciwna monopolowi, który panuje tak samo w Ameryce, jak i w Europie. Doktryna ta powstała w oparciu na nauczania papieskie z XIX i XX wieku. Był on przede wszystkim rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych. Doktryna ta także miała pomóc ubogim oraz biedniejszym klasom społecznym. Co więcej, dystrybucjonizm nie propaguje żadnego z rządów.


Warto również przeczytać:

Komorowski, czy Kaczyński
Jest to bardzo ciekawe pytanie i daje nam wiele możliwych odpowiedzi. Czerwiec będzie miesiącem wyborów - miesiącem zaciekłej rywalizacji, choć krytej pod maską ciągłej ż...

Zwierzchnictwo państwa rosyjskiego
Chmielnicki już w roku 1650 kilkakrotnie zwracał się do cara z prośbą o wzięcie Kozaczyzny pod opiekę przez państwo rosyjskie. Wykorzystywał wszystkie nadarzające się oka...

Polityka króla Jana III Sobieskiego
Na jeszcze bardziej podzielonej Ukrainie było teraz trzech hetmanów, z których każdy podlegał innemu władcy: Chanenko – królowi polskiemu, Doroszenko – sułtan...

Wybory na fotel prezydencki
Nie da się ukryć, że wybory prezydenckie są bardzo ważnym wydarzeniem w całym kraju jeżeli chodzi o politykę. Jest to temat, o którym możemy obecnie czytać w większości g...

Władza wykonawcza
Władza wykonawcza jest niemal najważniejszą władzą, gdyż to właśnie od niej zależy jak dane prawo, ustawy czy też rozporządzanie będą wdrażane w życie obywateli danego pa...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: