Polityka

Nauka zajmująca się polityką

Inne strony warte obejrzenia:

Nauka zajmująca się politykąNauką zajmującą się polityką jest politologia. Czasem nazywana jest naukami politycznymi. Politologia traktuje politykę jako wspólną całość. Czyli zajmuje się badaniem działalności związanej z pełnieniem władzy politycznej, jej funkcje, rolę, teorie i charakter. Badacze politologii zajmują się głównie trzema zagadnieniami, do których należy państwo, władza i polityka. Politologia jest nauką czysto teoretyczną, ale ta teoria ma zastosowanie w praktyce, gdy poszczególne organy realizują daną politykę. Politologia, aby przekazywała rzetelne informacje musi zahaczać o inne nauki i brać ich teorie pod uwagę. Do tych nauk należy między innymi socjologia, prawo i psychologia. Na uczelniach wyższych funkcjonuje kierunek o nazwie politologia, jednak z tą dziedziną nauki zetknie się każdy, kto studiuje na kierunkach pokrewnych, do których należą na przykład europeistyka, dziennikarstwo, czy stosunki międzynarodowe. W 1948 spróbowano stworzyć spis zagadnień, które bada politologia. Zagadnienia, jakie między innymi znalazły się na tej liście są pogrupowane, w zależności od tego, czego tak konkretnie dotyczą. Do zagadnień związanych z instytucjami politycznymi należą konstytucja, różne rodzaje władz rządzących na danym szczeblu, administracja publiczna i instytucje polityczne oraz funkcje rządu. Do ogólnej teorii politycznej należą teoria polityczna i historia myśli politycznej. Kolejne zagadnienia dotyczą stosunków międzynarodowych, czyli wszystkich elementów, które tych stosunków bezpośrednio dotyczą. Na przykład organizacje i polityka międzynarodowa. Do ostatniej grupy zaliczają się zrzeszenia obywateli takie jak partie polityczne, grupy i zrzeszenia, opinia publiczna. Warto jest też krótko wspomnieć o samej historii politologii. Jej dzieje sięgają czasów starożytnych. Nad tą dziedziną nauki dumali wybitni greccy filozofowie, na przykład Platon, czy Arystoteles. W średniowieczu politologia była opisywana z chrześcijańskiego punktu widzenia, a swój złoty wiek nauka ta osiągnęła w odrodzeniu. Szczególnym myślicielem tego okresu był Niccolò Machiavelli. Za czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej powstały ideologie, które istnieją do dziś, a mianowicie liberalizm, konserwatyzm i socjalizm. W wieku XIX zaczęto nauczać politologii na uniwersytetach, zaczęły powstawać partie polityczne i politologia stała się osobną nauką.


Warto również przeczytać:

Wybory prezydenckie
Wybór prezydenta w Polsce odbywa się co pięć lat, chyba, że dojdzie do różnych wydarzeń, które przyspieszą wybory prezydenta. Ta sama osoba, która objęła stanowisko prezy...

Polsko-ukraińsko-żydowska federacja
Znany ukraiński pisarz Iwan Franko, zwolennik współpracy polsko-ukraińskiej, podkreślał, że do zlikwidowania antagonizmów narodowościowych w Galicji należy dążyć poprzez ...

Program gospodarczy PO
Platformy Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele prowadzi swój program gospodarczy. Przede wszystkim wiąże się on z liberalizmem, który jest w umiarkowanym stopniu powią...

Utopia
Utopia jest pewnym marzeniem, które w realnych warunkach prawdopodobnie nie jest możliwe w realizacji. Utopia to wizja, czy projekt idealnego państwa, czy idealnego ustro...

Socjaldemokracja
Socjaldemokracja jest ruchem społecznym, który wywodzi się z doktryny politycznej. Głównym celem tej ideologii powstałej z ruchu robotniczego jest stworzenie społeczeństw...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: