Polityka

Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Chorwacja

Inne strony warte obejrzenia: pomoc drogowa rzeszów

Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, ChorwacjaSystem partyjny Litwy w ostatnich kilkunastu latach na ogół kształtował się jako umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą. Głównymi ugrupowaniami do 2000r. byli na przemian konserwatyści lub socjaldemokraci. Z kolei po wyborach z 2004r. ukształtował się układ umiarkowanie wielopartyjny z równowagą pomiędzy partiami politycznymi. Łotewski system polityczny i partyjny charakteryzuje się ciągle dużą niedojrzałością, co ma swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborów. Ma to niewątpliwie związek z ekonomiczną niestabilnością społeczeństwa przechodzącego okres transformacji. Potwierdzeniem tego było na przykład nieoczekiwane zwycięstwo ugrupowań populistycznych w wyborach 1995, a także fakt, że w dotychczasowych wyborach zwyciężała zupełnie nowa partia, podczas gdy partie już istniejące przegrywały lub wychodziły z wyborów znacznie osłabione. Liczba ugrupowań, które znalazły się w parlamencie, wyniosła: 2 w 1990r., 7 w 1993r., 10 w 1995 i 6 w 1998. Republika Estonii jest państwem o systemie wielopartyjnym z równowagą między państwami. System ekstremalnie wielopartyjny z równowagą pomiędzy dwiema partiami panuje w Słowenii. Analiza wskazuje, iż słoweński system partyjny charakteryzuje się, zwłaszcza na tle scen politycznych w innych krajach postkomunistycznych wysokim poziomem stabilizacji. Występowała w omawianym okresie stosunkowo umiarkowana liczba partii politycznych. Ich liczba zarówno na poziomie wyborczym, jak i na poziomie parlamentarnym, w konsekwencji poszczególnych elekcji była zbliżona. Poziom poparcia dla największej partii politycznej oraz dla dwóch największych partii pozwala postrzegać ten system partyjny jako system oscylujący pomiędzy umiarkowaną a ekstremalną wielopartyjnością. Według znanej koncepcji P. Maira jest to system partyjny pośredni, sytuujący się pomiędzy systemem partii małych i systemem partii dużych. W Chorwacji natomiast, wyniki wyborów parlamentarnych potwierdzają tezę, że do 1995r. chorwacki system partyjny posiadał cechy umiarkowanej wielopartyjności z jedną partią dominującą. W rezultacie wyborów z 2000r. wyłonił się układ polityczny charakterystyczny dla umiarkowanej wielopartyjności z równowagą pomiędzy partiami. Natomiast od 2003r. zwycięstwo wyraźne HDZ sprawiło, że system partyjny powrócił do stanu sprzed 2000r.


Warto również przeczytać:

Zalety głosowanie elektronicznego
Głosowanie elektroniczne jest jedną z nowoczesnych form głosowanie, gdzie wykorzystywane są rzecz jasna elektroniczne urządzenia. Taka forma głosowanie posiada wiele zale...

Opinia publiczna
Opinię publiczną definiujemy jako reakcję osób, grup społecznych, czy pewnych zbiorowości ludzkich na sytuację jaka rozgrywa się na scenie politycznej danego państwa, na ...

Polityczne afery
Afery polityczne są nieodłączną częścią polityki prowadzonej na całym świecie. Dzięki nim politycy zwracają na siebie uwagę. Gorsze jest to, że często taka afera pokazuje...

1968. Szczęśliwego Nowego Roku
„1968. Szczęśliwego Nowego Roku” jest polskim filmem fabularnym o tematyce politycznej. Film ten został nakręcony w roku 1992 przez Jacka Bromskiego. Jest to ...

Komisja wyborcza
Komisja wyborcza jest organem kolegialnym, który odpowiada za przeprowadzenie, a także za samo przygotowanie wyborów. Także zadaniem komisji wyborczej jest nadzorowanie s...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: