Polityka

Lider ugrupowania PO

Inne strony warte obejrzenia: Sposób na wypowiedzenie kredytu

Lider ugrupowania PODonald Franciszek Tusk jest liderem partii politycznej Platforma Obywatelska. To on wraz z Maciejem Płażyńskim oraz Andrzejem Olechowskim utworzył ją w roku 2001. Donald Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Z wykształcenia jest historykiem, ale prowadzi on przede wszystkim bardzo aktywne życie polityczne chcąc poprawić sytuację państwa oraz jego gospodarkę oraz strukturę. Od listopada 2007 roku Donald Tusk został Prezesem Rady Ministrów. Jest on przewodniczącym klubu parlamentarnego od listopada 2005 do 2006 roku. Ponadto był on wicemarszałkiem Senatu czwartej kadencji w latach 1997 do 2001. Był również wicemarszałkiem Sejmu czwartej kadencji w latach 2001 do 2005, senatorem czwartej kadencji i posłem na Sejm pierwszej, czwartej, piątej oraz szóstej kadencji. W roku 2005 Donald Tusk startował w wyborach prezydenckich i zajął drugie miejsce w notowaniach. Jeśli chodzi o jego wykształcenie, ukończył liceum ogólnokształcące w Gdańsku w roku 1976. Ponadto studiował on na uniwersytecie gdańskim na wydziale humanistycznym i ukończył je w roku 1980. Pisał pracę magisterską, która dotyczyła Józefa Piłsudskiego. Pomimo, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest tak silnym ugrupowaniem w polskim parlamencie, ma ono decydujący głos jeśli chodzi o wybory. Ma ona swój własny program polityczny, który jest realizowany tak mocno, jak pozwala na to ich pozycja. Podstawowymi założeniami tej partii – w skrócie nazywana PSL – są zasady ułożone na doktrynie agraryzmu. Polskie Stronnictwo Ludowo opowiada się za państwowym interwencjonizmem ( przede wszystkim w rolnictwie ), a także pragnie, aby zostało zwolnione tempo wprowadzania prywatyzacji. PSL było za wejściem Polski do Unii Europejskiej, ponieważ uważa, iż poprawi to sytuację panującą w kraju. Jednak uważa, że Polska powinna wynegocjować odpowiednio korzystne dla siebie warunki przystąpienia do tej wspólnoty. Ta partia polityczna jest za wzmocnieniem stosunków partnerskich z państwami, które także nalezą do Unii Europejskiej. PSL nie chce, aby zostały wprowadzone takie rzeczy jak : aborcja, kara śmierci, eutanazja, podatek liniowy, związki homoseksualne. Nie chce także, aby został zniesiony pobór do wojska i nie zatwierdza zalegalizowania narkotyków miękkich.


Warto również przeczytać:

Czechy, Słowacja i Węgry
W Czechach mamy do czynienia z systemem wielopartyjnym. W oparciu o kryterium genezy, czeskie partie polityczne, podobnie jak w innych państwach postkomunistycznych możn...

Czy warto zostać politykiem
Pytanie czy warto zostać politykiem jest bardzo trudne. Wszystko zależy od indywidualnych chęci i ambicji i od tego, czego oczekuje się od takiego stanowiska. Trzeba zauw...

Starsze i młode pokolenie
Scena polityczna jest bardzo ważnym aspektem w każdym państwie. Należy naprawdę przygotować się na to, by móc pokazać się w jak najlepszym świetle. Wpływ na to mają nie t...

Kultura polityczna
Polityka bywa często bardzo agresywnym i nieprzyjemnym proces, dlatego tak ważne jest określenie danej kultury politycznej. Kulturę polityczną można rozumieć jako zbiór p...

Socjaldemokracja Polska
Socjaldemokracja Polska raczej nie należy do czołowych partii politycznych w Polsce, mimo to stara się na wszelkie sposoby podkreślać swoją pozycję także poprzez udział w...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: