Polityka

Ideologie

Inne strony warte obejrzenia: Adwokat Zbigniew Roman doświadczenie zawodowe użytkownika Jan Poczwardowski radca prawny z miasta

Ideologie1 Zmiany jakie zachodzą w danym dziesięciolecie w pewnych miejscach są tak widoczne, że konieczna jest zmiana ideologiczna danego państwa. Na szczęście, dziś większość społeczeństw o charakterze światowym odrzuciła groźne ideologie, które zaliczane były do ideologii totalitarnych, między innymi faszyzm lub tez komunizm. Nadal jednak istnieją ekstremalni zwolennicy tego typu działań i takiego sposobu rządzenia danym państwem. Nie przynosi jednak to aż tak szerokiego poparcia ze strony społeczeństwa, dlatego też nie należy obawiać się powrotu tego typu zachowań. Także na swego rodzaju marginesie całego życia krążącego wokół polityki znajdują się inne ideologie, które są zaliczane do tych ultralewicowych, należą do nich miedzy innymi anarchizm czy też trockizm. Jeśli chodzi o ostatnie ćwierćwiecze to pojawiły się zupełnie nowe i zmodyfikowane ideologie. Z pewnością do tych nowości zaliczyć można: feminizm oraz pacyfizm. Niektóre z nich mogą być bardziej skrajne jak na przykład ideologie ekologów. Dziś jednak te podziały się trochę zacierają i do tych najpopularniejszych i najpowszechniej wyznawanych ideologii są takie ideologie jak: konserwatyzm, liberalizm, ideologia socjaldemokratyczna oraz ideologia chrześcijańsko- demokratyczna. Ideologia może pełnić bardzo różnorodne funkcje, dzięki którym może być postrzegana z zupełnie innej perspektywy. Do najważniejszych funkcji, jakie spełnia ideologia w danych społeczeństwie można zaliczyć funkcję, które uprawomocnia istnienie danych ugrupowań politycznych, funkcja programowo- polityczna, funkcja poznawcza, a tak że funkcja integrująca. Funkcja, która jest zaliczana to programowo- politycznych polega przede wszystkim na tym, że dane ideologie bezpośrednio lub też pośrednio wpływają na tworzenia się danych partii politycznych oraz szczególnie tworzenie się danych programów oraz planów politycznych. Funkcja poznawcza natomiast oznacza tyle, że dane ideologie tworzą jakiś konkretny obraz świata i razem dochodzi do poznania mechanizmów, które rządzą tym światem. Jeśli chodzi o funkcję integrującą to jej głównym założeniem jest to, by łączyć ze sobą ludzi za pomocą różnych wartości i relacji, z którymi dana grupa społeczna silnie się identyfikuje. Dzięki temu dana ideologia i dane zasady są wyznawane przez ludzi, którym naprawdę zależy na powodzeniu danego ruchu. Ideologie polityczne są bardzo ważnym elementem państwa i trzeba się przygotować na to, że nie zawsze są one dobrym elementem jego rozwoju. Ideologia przywódcy państwa niezgodna z normami etycznymi demokracji może to państwo wręcz doprowadzić do upadku. Wiele było już na świecie takich sytuacji i niestety niektóre trwają do dzisiaj. Ludzi tam są nieszczęśliwi, gdyż muszą żyć w teorii idealnego państwa przywódcy. Taka Kuba na przykład, czy też inne państwa tworzą wiele problemów nie tylko natury wewnętrznej, ale także w tej zewnętrznej powłoce co niestety na dłuższą skalę nie jest niczym dobrym dla samego państwa. Warto więc po prostu wziąć pod uwagę polityczne zeznanie państwa co będzie znacznie lepszym pomysłem.


Warto również przeczytać:

Prawa językowe
Prawa językowe pozwalają każdemu człowiekowi posługiwać się tym językiem, który uważa za najwygodniejszy i najlepszy sposób komunikacji. Prawo to zapewnione jest w prawac...

Polityka Unii wobec linii lotniczych
Poważne ekonomiczne konsekwencje dla biznesu lotniczego już przyniósł wybuch wulkanu Eyjafjoell na Islandii a przynieść może jeszcze większe, tym bardziej, że naukowcy ob...

Polityka zagraniczna państwa
Polityka zagraniczna to bardzo ważny element polityki każdego kraju, bo to właśnie polityka zagraniczna wpływa na stosunki danego państwa z innymi. Można by nawet powiedz...

Anarchia
Anarchia nie jest tylko i wyłącznie filozofią życia, jest to stan polityczny, który często może zajść w okresie, w którym nikt nie obejmuje rządów w państwie. Jest to bar...

System parlamentarno-komitetowy
System ten charakteryzuje się tym, że władza jest skupiona w parlamencie, który jest wybierany w wyborach jednak reszta organów jest wybierana już przez parlament. Skupia...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: