Polityka

Gospodarka wg prawicy

Inne strony warte obejrzenia: prawnik poznań sprawy spadkowe

Gospodarka wg prawicyHistorycznie, prawica opowiada się za zachowaniem bogactwa i władzy arystokratów i szlachty. Reakcyjna prawicowa polityka polega na tworzeniu i promocji społecznej hierarchii. Prawicowa polityka poglądów społecznych i gospodarczych w hierarchii fizycznej lub normalnej odrzuca próby usunięcia tych hierarchii. Na przykład, prawicowi politycy w państwie francuskimi w okresie rewolucji francuskiej przeciwstawiali się usunięciu przywilejów monarchii i arystokracji. Prawicowe tradycje były niewygodne z liberalnym kapitalizmem. Szczególnie w Europie, wielu konserwatystów nie godziło się ze skutkami kapitalizmu na kulturę i tradycje. Konserwatywną opozycją do rewolucji francuskiej, Oświecenia i rozwoju indywidualistycznego liberalizmu jako teorii politycznej, jak i zinstytucjonalizowanych praktyk społecznych, było zachowanie tradycyjnych hierarchii społecznych, praktyk i instytucji. Nastąpił też konserwatywny protekcjonistyczny sprzeciw wobec niektórych rodzajów międzynarodowego kapitalizmu. Istnieje jeszcze ruch prawicowy, który jest często w opozycji do kapitalistycznej etyki i wpływu na społeczeństwo jako całość, co postrzega jako naruszanie lub rozkładanie społecznej tradycji i hierarchii, które są istotne dla porządku społecznego. W dzisiejszych czasach większość prawego skrzydła i ideologii kapitalizmu wspiera te ruchy. W Europie kapitaliści tworzą sojusze z prawicą podczas konfliktu z pracownikami po tysiąc osiemset czterdziestym ósmym roku. W państwie francuskim prawica wspiera kapitalizm do końca dziewiętnastego stulecia. Prawo skrzydłowy libertarianizm (znane też jako liberalny konserwatyzm czy konserwatywny libertarianizm) wyznaje zdecentralizowaną gospodarkę opartą na wolności gospodarczej i opowiada się za polityką, taką jak prawo własności , wolne rynki i wolny handel. Russell Kirk wierzył, że wolność i prawa własności były ze sobą powiązane. Anthony Gregory pisze, że prawica, czy konserwatywne libertarianizm, "może odnosić się do dowolnej liczby różnych, a czasami wzajemnie się wykluczają orientacje polityczne". Uważa on, że problemem jest nie prawica czy lewica, ale to, czy dana osoba postrzega państwo jako poważne zagrożenie lub po prostu instytucję, którą należy zreformować. Jak widać ten nurt polityczny raczej miał w różnym okresie podobne stanowisko w sprawie gospodarki.


Warto również przeczytać:

Wzrost świadomości narodowej Ukraińców
Bardzo ważną rolę odegrali bazylianie, którzy rozwinęli działalność duszpasterską. Prowadzili własne szkoły teologiczne oraz seminaria diecezjalne. Uczelnie te włączono d...

Walka z sondażami
Jednym z najważniejszych jak nie najważniejszym elementem podczas wyborów prezydencki są różnego rodzaju sondaże. Takimi sondami zajmują się wyspecjalizowane grupy zajmuj...

Państwa unitarne
Państwa unitarne charakteryzują się jednolitą władzą, co sprawia, że podobna władza i prawa obowiązują na terenie całego kraju. Jest to państwo, które podlega jednemu sys...

I rozbiór Rzeczypospolitej
Osłabienie polityczne, ekonomiczne i militarne państwa ośmieliło trzech wrogich Polsce sąsiadów do dokonania pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Na podstawie traktatu r...

Polityka prozdrowotna
Polityka prozdrowotna, podobnie jak polityka prorodzinna, bywa jednym z kluczowych elementów programów różnych ugrupowań politycznych lub kandydujących polityków. Równie...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: