Polityka

Gdzie wspólna polityka, tam i zdrada

Inne strony warte obejrzenia:

Gdzie wspólna polityka, tam i zdradaLudność ruska okazywała lojalność nie tylko wobec Światopełka, ale i Bolesława, co skłoniło go do odesłania cudzoziemskich oddziałów posiłkowych, jednak uzależnił to od spełnienia dwóch warunków: wynagrodzenia rycerstwa polskiego oraz – przede wszystkim – od zwrotu Grodów Czerwieńskich. Światopełk, pewny swojej książęcej pozycji w Kijowie, zdradził swojego polskiego sprzymierzeńca i wydał rozkaz zamordowania polskich wojsk stacjonujących w okolicy. W tej sytuacji nastąpiła ucieczka Polaków z Kijowa. Bolesław zabrał ze sobą wielkie łupy, pochodzące z majątku Jarosława i podległych mu bojarów. Bolesław Chrobry uchodząc z Rusi opanował także Grody Czerwieńskie. Jarosław Mądry, który już w roku 1019 po tragicznej śmierci Światopełka objął tron w Kijowie, podjął za panowania następcy Bolesława Chrobrego – Mieszka II wyprawę na Polskę. Jarosław okazał później pomoc w stłumieniu powstania na Mazowszu, ale w tym jednak czasie wojska Jarosława zajęły Grody Czerwieńskie. Polityczne znaczenie miały dwa małżeństwa: Kazimierza Odnowiciela, który poślubił Marię Dobroniegę – siostrę Jarosława Mądrego, którego syn Izasław został mężem siostry władcy. Małżeństwo Kazimierza Odnowiciela z księżniczką z Kijowa zapoczątkowało nowy etap współpracy władców Polski i Rusi Kijowskiej. Dla Izasława, syna Jarosława Mądrego, który po jego śmierci w 1045 roku objął rządy w Kijowie, związek z dynastią Piastów okazał się potrzebny, gdy zbuntowani mieszkańcy kijowscy zmusili go do ucieczki na dwór swojego siostrzeńca Bolesława Śmiałego. Ponownie zabiegał o pomoc, gdy trzymany przez niego w więzieniu w Kijowie krewny Wsiesław został uwolniony przez mieszkańców grodu i w 1068 roku stanął na czele powstania mieszczan. W Polsce Izasław znalazł schronienie i uzyskał pomoc w powrocie na tron wielkoksiążęcy. W 1069 roku dzięki pomocy Bolesława Śmiałego, Izasław odzyskał tron, ale już w roku 1073 zbuntowani poddani zmusili go do ponownej ucieczki do Polski. Dzięki staraniom dworów polskiego i niemieckiego Izasław zdobył poparcie papieża Grzegorza VII, któremu złożył e Rzymie przysięgę, że po odzyskaniu władzy w Kijowie uzna władzę papieską. Do upadku znaczenia Rusi Kijowskiej przyczyniły się także wyprawy krzyżowe, które doprowadziły do wytyczenia nowych szlaków i powstania organizacji handlowych. Kijów, ważny ośrodek handlowy na drodze wodnej od Morza Bałtyckiego do Czarnego, na skutek przesunięcia się szlaków handlowych z Europy Zachodniej na Wschód, utracił dotychczasową pozycję gospodarczą a co za tym idzie i polityczną.


Warto również przeczytać:

Cenzura w Internecie
W Internecie wielokrotnie blokowany jest dostęp do pewnej grupy stron. Dotyczy to wszystkich ludzi bądź tylko danej grupy ludzi. Taka działalność jest prowadzone w niektó...

Vaclav Havel
Człowiek, który był tak bardzo rozczarowany polityką Czechosłowacji, że postanowił głośno się jej przeciwstawiać. Był pisarzem, którego sztuki wystawiano w teatrach i prz...

Reformy
W ostatnich latach, polski rząd podjął kilka istotnych reform, niezbędnych do zapewnienia zarówno wzrostu gospodarczego, jak i sprawnej administracji rządowej. Był to cza...

Zjednoczenie ziem ukraińskich
Po raz kolejny Mazepa ujawnił swój talent dyplomatyczny, sugerując dostojnikom moskiewskim, że jest zwolennikiem podporządkowana się Kozaków carowi Rosji. Zdradził on rów...

Program gospodarczy PIS-u
Partia polityczna utworzona 22 czerwca 2001 roku – Prawo i Sprawiedliwość – prowadzi nie tylko program polityczny – który między innymi dąży do zwiększe...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: