Polityka

1 Funkcja stabilizacyjna polityki gospodarczej

Inne strony warte obejrzenia: Praca Szczecin

1	Funkcja stabilizacyjna polityki gospodarczejPolityk gospodarcza jest na stałe wpisana do życia każdego obywatele danego kraju. Aby jednak sprawnie funkcjonowała i przynosiła jak najwięcej korzyści konieczne jest to by była sprawnie zarządzana. Do głównego celu, do którego dąży funkcja stabilizacyjna polityki gospodarczej zaliczyć na pewno można pełne usprawnienie sektora publicznego. Taka stabilizacja danego sektora jest możliwa dzięki zapewnieniu odpowiedniego ładu gospodarczego, który będzie skutecznym gwarantem efektywności w funkcjonowaniu danego państwa oraz polityki gospodarczej tego kraju. Ważne jest to, że funkcja ta musi zapewnić dobre funkcjonowanie całego systemu gospodarczego, który skupiać się będzie przede wszystkim na długookresowym i realnym wzroście dochodów, zarówno tych z zakresu dochodów indywidualnych oraz zbiorowych. Funkcja stabilizacyjna polityki gospodarczej skutecznie także określa wymagania dotyczące danych, które są bardzo ważne w każdego gospodarce państwowej. Wymagania te dotyczą przede wszystkim stopy bezrobocie, która nie powinna przekraczać 4%, zerowej stopy wzrostu cen, czyli inflacji, która następuje w ciągu danego roku oraz utrzymania PKB na rocznym poziomie wynoszącym przynajmniej 3%. Oczywiście osiągnięcie takich wyników nie jest rzeczą łatwo, ale cały czas należy dążyć właśnie do tego, żeby osiągać takie poziomy, wtedy to gospodarka będzie w bardzo stabilnej i dobrej sytuacji. W dalszych etapach klarują się kolejne cele i oczekiwania, jakie powinna zapewnić funkcja stabilizacyjna polityki gospodarczej. To tych oczekiwań z pewnością można zaliczyć: stabilność wszystkich kursów walutowych, a tak że równowagi względnej bilansu płatniczego oraz budżetu państwa. Ta druga zasada, czyli utrzymywania w równowadze bilansu powinna iść w parze z realizacją wszystkich celów, które zamykają się w obrębie funkcji redystrybucyjnej oraz alokacyjnej. Należy więc utrzymywać na przyzwoicie wysokim poziomie wszelkie usługi publiczne, czyli na przykład oświatę, ochronę zdrowia, czy też obronę narodową. Ważna kwestią jest także zrównoważony rozwój, ochrona środowiska naturalnego czy też eliminacja wszelkich różnić, które występuje miedzy danymi regionami. To bardzo ważna kwestia, gdyż warunki powinny utrzymywać się na podobnym poziomie, niezależnie od tego, jakiego regiony dotyczą dane działania z zakresu polityki gospodarczej. Ten rodzaj polityki szczególnie ważny jest w przypadku jednak regionów które są ważne kulturowo i gospodarczo dla naszego środowiska. Takie regiony są naszą wizytówką i trzeba jednak szczególnie o nie dbać. Dba o nie także Unia Europejska która co roku przysyła wielkie pieniądze na ochronę mienia kulturalnego takich terenów. Zadaniem organów polityki gospodarczej jest jednak umiejętne i właściwe rozporządzanie takimi pieniędzmi. Trzeba więc przejrzeć to, które regiony potrzebują najwięcej pieniędzy i na co. Wtedy można dopiero przyznać im po sprawdzeniu wielkości potrzeby inwestycji dane pieniądze.


Warto również przeczytać:

Apolityczność
W politykę nie mogą się mieszać, niektóre osoby. Jest to ustawowo zabronione dla zawodów, które mają orzekać wiele ważnych rzeczy. Jedną z najbardziej znanych apolityczny...

Jak nie powinien zachowywać się polityk
Każdy z nas słyszy na co dzień – czy to w pracy czy też w radiu jadąc tramwajem lub samochodem, o tym jaka afera w tle ze znanym politykiem wyszła na jaw. W dzisiej...

Gdzie warto studiować politologię?
Studia politologiczne są otwarte na większości polskich uczelni humanistycznych. Szczególnie na Uniwersytetach. Mowa tu o Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardyna...

Wyborcy ważni dla polityków
Każdy polityk, który chce zaistnieć w większym stopniu na arenie politycznej musi niewątpliwie zdobyć zaufanie innych osób. Tymi osobami są wyborcy. Wyborcą jest każdy kt...

Krytyka działalności Ligi Polskich Rodzin
Liga Polskich Rodzin jako partia polityczna była dość często krytykowana przez innych ludzi. Była ona przede wszystkim oskarżana o antysemityzm. Chociaż antysemityzm nigd...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: