Polityka

1 Funkcja redystrybucyjna i alokacyjna polityki gospodarczej

Inne strony warte obejrzenia: Looking for reliable polished concrete company in London laweta gdańsk Dobry i fachowy warsztat samochodowy w Szczecinie - fachowi mechanicy, warsztat na poziomie.

1	Funkcja redystrybucyjna i alokacyjna polityki gospodarczejPolityka gospodarcza jest bardzo złożoną rzeczą, dlatego też odpowiednie przyporządkowanie danych zdarzeń do konkretnych funkcji polityki gospodarczej nie jest wcale takie proste. Funkcja redystrybucyjna oraz alokacyjna danej polityki gospodarczej jest na stale realizowana przez władze publiczne. Ogólnie rzecz biorąc można to rozpatrywać w dwóch głównych kwestiach. Po pierwsze jest to kreacja dóbr oraz usług, które są publiczne, a także działania zmierzające do odbudowy zasobów, które są ogólnodostępne. Po drugie ważną kwestią jest także bieżące korygowanie naturalne, czyli ogólny podział dochodów występujących na danych rynku. Warto także wspomnieć czym są tak naprawdę dobra publiczne. Dobra publiczne mogą być równocześnie użytkowane przez wiele osób. To jest właśnie podstawowa różnica, jaka odróżnia dobra publiczne od tych prywatnych. Jeśli mowa jest o dobrach publicznych w ramach polityki gospodarczej, bardzo ważną kwestią jest taka zwana zasada niewyłączności. Ta zasada polega na tym, że nie można odciąć danej jednostki od możliwości korzystania z dóbr, które są publiczne. Dzięki tej zasadzie, każdy kto tylko ma to ochotę ma prawo korzystać z ogólnie dostępnych dóbr publicznych. Najważniejsze jest to, że można korzystać z danych dóbr, nawet jeśli się nie partycypowało w żadnym stopniu w etapie wytworzenia danego dobra. Często więc zdarza się tak, że z dóbr publicznych korzystają osoby, które nie mają żadnego wkładu w tworzenie takiego dobra. Takie osoby nazywane są „jeżdżącymi na gapę”. Funkcja redystrybucyjna oraz alokacyjna polega także na tym, by doprowadzić do danego podziału dóbr na rynku. Poza tym ta funkcja zamyka się także w korygowaniu wszelkich nieprawidłowości, jakie mogą nastąpić w przypadku polityki gospodarczej. I tu najważniejszą sprawą jest odnalezienie tak zwanego optimum, które zapewni odpowiednie warunki, po niezbyt wysokim koszcie. Istnieje na to prosty przykład, który odwzorowuje daną sytuację, która łączy się z funkcjami polityki gospodarczej. Trzeba bowiem odnaleźć taką optymalną sytuację, która zapewni niezbędną pomoc społeczną, ale tez nie osłabi skłonności do pracy. Czasami bowiem zdarza się tak, ze ludziom nie opłaca i nie chce się podejmować pracy, gdyż mogą się całkiem nieźle utrzymywać z zasiłku, który otrzymują od różnych instytucji państwowych. Należy znaleźć równowagę, która pozwoli na sprawne funkcjonowanie obu tych aspektów. W naszym kraju niestety wiele jest osób, które nie bardzo chcą pracować. Wolą one żyć na marginesie społecznym, ale mają tę stabilność, gdyż wiedzą, że państwo im pomoże. A nasze państwo jest nadzwyczaj łaskawe w tej kwestii. Nie można bowiem kogoś skreślać. Dlatego dajemy mieszkania socjalne, pomoc społeczną i w różne inne sposoby pomagamy tym ludziom, którzy nie robią nic. Często jest tam przecież alkoholizm i inne elementy, które można łączyć niestety z anomaliami w zachowaniu. Wiele jest rodzin natomiast, które potrzebują również pomocy, choć tego po nich nie widać. Czy jednak nie można się odnaleźć w sobie i podnieść kogoś takiego?


Warto również przeczytać:

Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych
„Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych” jest jedną z organizacji pozarządowych. Głównym zadaniem tego ugrupowania jest dążenie do tego, aby w ...

Jaja w sejmie – Palikot i Lepper
Janusz Palikot Jest jednym z bardziej kontrowersyjnych polityków. Wielokrotnie był upominany za styl i sposób swoich wypowiedzi. Często zadawał pytania, które wywoływały ...

Polityczny marketing
Aby zdobyć władzę, poszczególne partie czy też pojedynczy politycy muszą zaskarbić sobie zaufanie potencjalnych wyborców. W tym celu stosuje się różne chwyty popularnego ...

Trojka
Trojka, jest to potoczna, a także nieformalna nazwa związku, który wytworzył się w Unii Europejskiej. W rzeczywistości jest to wręcz organ utworzony nieoficjalnie. Jest o...

Chester Alan Arthur
Chester Alan Arthur został wybrany na urząd dwudziestego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chester Arthur urodził się dnia piątego października 1829 roku w Fair...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: