Polityka

Elity polityczne

Inne strony warte obejrzenia: kobra-detektyw.pl

Elity polityczneElita polityczna oznacza „dokonywanie wyboru”, dlatego też elitę tworzą osoby, wyróżniające się w pewnej grupie ludzi szczególnymi umiejętnościami, wiedzą, zdolnościami, talentem. Tak więc do elity politycznej wchodzą osoby wyjątkowe i nieprzeciętne, które zasłynęły osiągnięciem sukcesu mającego na celu dobro wspólne. Istnieją trzy różne metody wyodrębniania się elit. Należą do nich metoda pozycyjna, refutacyjna i decyzyjna. Metoda pozycyjna dotyczy osób, które zajmują bardzo ważną pozycję w państwie, która jest strategiczna i może wiele zdziałać, do tego typu elity należy na przykład prezydent, czy premier. Metoda refutacyjna to taka, gdzie elitę tworzą osoby, które mają wpływ na decyzje podejmowane w państwie, należą do nich przedstawiciele elity naukowej, bądź kulturowej. Ostatnia metoda - decyzyjna, polega na wyodrębnieniu się elity z osób, które rzeczywiście podejmują decyzje w państwie. Elity polityczne możemy podzielić nie tylko ze względu na sposób ich wyodrębniania się. Oprócz tego podziału możemy wyróżnić inne trzy typy elit: konkurującą, zunifikowaną i zintegrowaną ideologicznie. Jeśli w państwie występuje pierwszy typ elit, czyli konkurujące, powoduje to niestabilność systemu politycznego, ponieważ elity nie potrafią się porozumieć. Elity zunifikowane potrafią się między sobą porozumieć, a sprawy polityczne załatwiają na drodze kompromisów i negocjacji. A elity zintegrowane politycznie mają takie samo zdanie, co do podstawowych wartości. Elity rzadko kiedy mogą się ze sobą zgodzić w stu procentach i porozumieć. Najpierw musi zaistnieć jakaś ciężka sytuacja, aby do tego doszło, na przykład kryzys polityczny, kataklizm, czy konflikt, wtedy elity, aby ratować sytuację muszą się zjednoczyć i szybko zacząć działać razem. Bo w przeciwnym razem może to doprowadzić do nieładu w państwie, wybuchu kolejnego konfliktu, wojny domowej, która potem może przejść na skalę światową. Porozumienie elit musi nastąpić bardzo szybko, bo jeśli tak się nie stanie, to może ono nie wydarzyć się wcale, a wtedy państwo może zostać pogrążone i obywatele będą zrzucać całą winę na nikogo innego, jak nie na elity. Elity polityczne pełnią ważną rolę w państwie, bo dbają one o interesy osób, które je popierają. Przywódcy elit jak i ich członkowie muszą dbać o swoją reputację i o to, aby utrzymać poparcie ludności jak najdłużej przy sobie.


Warto również przeczytać:

Nowe ruchy społeczne
Nowymi ruchami społecznymi nazywa się różnego rodzaju ruchy społeczne, które wytworzyły się na fali młodzieżowej w latach 60 wieku XX. Przede wszystkim ruchy te miały cha...

Zbaraż i Beresteczko
Zdaniem niektórych historyków Chmielnicki, domagając się, aby prawosławny metropolita kijowski zasiadł w Senacie, oraz krzeseł wojewodów i kasztelanów dla prawosławnych, ...

Jak nie powinien zachowywać się polityk
Każdy z nas słyszy na co dzień – czy to w pracy czy też w radiu jadąc tramwajem lub samochodem, o tym jaka afera w tle ze znanym politykiem wyszła na jaw. W dzisiej...

Opuszczony przez chana
W myśl podpisanej 28 września 1651 roku w Białej Cerkwi ugody liczba Kozaków rejestrowych miała zostać zmniejszona o połowę (to znaczy do 20 tysięcy). Terytorialny zasięg...

Więzień sumienia
Więźniem sumienia jest każda osoba, która została zatrzymana w danym państwie za wszelkiej jej przekonania. Więźniowie sumienia zwykle są więźniami politycznymi, ponieważ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: