Polityka

Demokracja bezpośrednia

Inne strony warte obejrzenia: wiadomosci.ngo.pl/x/29348?print_doc_id=930928 czyszczenie dpf Tanie pieczątki Kraków

Demokracja bezpośredniaDemokracja bezpośrednia to cecha systemu politycznego jakim są rządy ludu. Polega ona na przekazanie społeczeństwo prawa do wpływania decyzje polityczne. Instrumentem są różnego rodzaju głosowania powszechne, w których prawo udziału ma każdy pełnoprawny obywatel kraju ( w Polsce jest to osoba pełnoletnia i o pełnych prawach politycznych). Formami głosowania ludowego może być plebiscyt lub referendum. Większość współczesnych państw, stosuje elementy demokracji bezpośredniej. Mogą mieć one rozmiar lokalny jak na przykład referenda lokalne w Polsce (głównie zwoływane żeby odwołać organy samorządowe) lub mające wpływ na cały kraj (dotyczą zazwyczaj zmian ustrojowych), na przykład referendum w sprawie przyjęcia Konstytucji lub wstąpienia do Unii Europejskiej. W każdym państwie demokratycznym, resztę najważniejszych decyzji politycznych podejmuje uprawniony do tego i wybrany przez społeczeństwo parlament ( w różnych krajach nosi on różną nazwę). Szwajcaria jest krajem, w którym ta forma demokracji jest najlepiej rozwiniętą. Prawo tam przyjęte głosi, że praktycznie każda ustawa, niezależnie od tego czy jest federalna czy lokalna, może zostać poddana referendum. Specjalne badania wykazały nawet, że w ciągu roku poddaje się tam pod pytanie ludowe więcej ustaw niż we wszystkich innych państwach na raz. Szacuje się, że na poziomie samorządowym mamy do czynienia z większym stopniem demokracji bezpośredniej niż na poziomie wyższym. W Polsce Konstytucja RP reguluje kto i w jakich okolicznościach może zwołać referendum ludowe. Może być to Sejm RP (bezwzględna ilość głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby posłów) oraz Prezydent RP za zgodą Senatu RP (takie same warunki jak w przypadku izby wyższej parlamentu). Żeby decyzja dokonana przez referendum ludowe była prawomocna, frekwencja musi wynosić powyżej 50%. Kiedy jest niższa, wynik ma tylko charakter opiniodawczy, czyli niewiążący. Takie warunki musi spełnić referendum ogólnokrajowe. W przypadku lokalnego, zwołać może je przynajmniej jedna dziesiąta wszystkich mieszkańców gminy, powiatu lub województwa. Decyzja staje się wiążąca, jeśli referendum osiągnie frekwencję na poziomie 30%. Następną formą demokracji bezpośredniej jest plebiscyt. W historii najbardziej znane były między innymi plebiscyty na Śląsku. Dotyczą one więc całościowej decyzji na przykład o przynależności określonego terytorium do danego kraju.


Warto również przeczytać:

Gospodarcza polityka
Polityka gospodarcza jest częścią ekonomii. Opisuje ona sposoby oddziaływania państwa na gospodarkę. Jako państwo rozumie się organy władz państwowych, które konsultują s...

Panindianizm
Panindianizm jest nowoczesnym społecznym zjawiskiem, które polega na tym, iż ludzie dążą do osiągnięcia jedności ponadplemiennej z tubylcami Ameryki Północnej, czyli z In...

Lech Wałęsa - Solidarność
Jest jedynym polskim politykiem, który cieszy się tak dużą popularnością na całym świecie. Każdy kogo pytamy o Polskę wymienia właśnie jego nazwisko. Chociaż nie jest czł...

Po ukończeniu studiów politologicznych
Po ukończeniu studiów politologicznych szanse są mieszane. Wszystko zależy od tego, kto jakie ma ambicje i czego oczekuje od przyszłej pracy. Głównymi zawodami po studiac...

W Chłopskie ręce
Film „W chłopskie ręce” został wyreżyserowany w roku 1946, a swoją premierę odbył w roku 1947. Film ten oczywiście jest nakręcony w czarno – białych kol...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: