Polityka

Decyzje i działania polityczne

Inne strony warte obejrzenia: poli-tyka.pl/

Decyzje i działania polityczneDecyzje polityczne to działania poszczególnej jednostki lub grupy interesu mające wpływ na życie polityczne całego społeczeństwa. Definiuje się je jako świadomy akt wyboru pomiędzy działaniem a zaniechaniem go. Na ogół mają charakter nielosowy i nieunikniony, czasem bywają przypadkowe i nieprzemyślane. Decyzje polityczne wpływają na społeczeństwo jako całość jak również na poszczególne jednostki. Regulują cele, metody działania oraz środki realizacji. Są głównym orężem grup nacisku dążących do przejęcia władzy. Ze względu na kryterium celów i czasu realizacji, decyzje polityczne możemy podzielić na: strategiczne, taktyczne i operacyjne. Strategiczne mają charakter długofalowy, ponieważ określają cele dla poszczególnych grup, organizacji i instytucji politycznych. Taktyczne odnoszą się tylko do określonego przedziału czasowego. Operacyjne są więc wykonawczymi względem decyzji strategicznych i taktycznych. Biorąc natomiast pod uwagę kryterium przewidywalnych skutków i złożoności warunków, w których podejmowane są decyzje polityczne, wyróżniamy te dokonywane w warunkach optymalnych, w warunkach ryzyka lub niepewności. Oczywiście te pierwsze są najkorzystniejsze dla organa, które musi wybrać sposób działania. Jak sama nazwa wskazuje, podejmowane są na podstawie pełnych informacji i przez odpowiednio przygotowane do tego jednostki. W drugim przypadku, decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka, osoba podejmująca je, nie potrafi przewidzieć jakie przyniosą efekty. Ze względu na procedurę podejmowania wyróżniamy te dokonywane przez jedną osobę – jednoosobowe oraz te podejmowane przez większą grupę decydentów – tak zwane zespołowe. Efektem podejmowania decyzji politycznych mogą być na przykład konflikty polityczne. Są to nieporozumienia na poziomie ideologicznym. Takie konflikty mogą mieć pozytywne skutki w społeczeństwie, na przykład rywalizacja o władzę pomiędzy rządzącymi a opozycją. Grupa przeciwna tej, która dzierży władzę, pilnuje jej i kontroluje. Skrajny przypadek konfliktu politycznego można zobrazować tak zwaną Wojną Dwóch Róż w Anglii. Był to spór między dwoma, dominującymi rodami na arenie politycznej (Lancasterami i Yorkami), o przejęcie władzy poprzez obsadzenie tronu swoim przedstawicielem, który skończył się wojną domową. Władcą Anglii stał się Henryk VII Tudor.


Warto również przeczytać:

Polityki europejskie
Unia Europejska wprowadza coraz to nowe polityki wspólnotowe. Po to, aby między państwami, a czasem tylko między poszczególnymi regionami zniwelować różnice, rozwinąć reg...

Polityka i sfery życia
Wiadomo nie od dziś, że polityka wpływa na niemal każdą sferę życia zbiorowości społeczeństwa nie tylko polskiego, ale każdego kraju. Polityka dotyka i ma ogromny wpływ n...

Misje pokojowe
Misje pokojowe są sposobem na stworzenie pokoju w danym państwie, ponieważ zaistniały w nim problemy natury etnicznej, politycznej lub jakiejkolwiek innej, co doprowadził...

Rolnictwo zrównoważone
Jedną z alternatywnych koncepcji jest rolnictwo zrównoważone, które wprowadza polityka rolna Unii Europejskiej. Dzięki tej koncepcji Unia europejska pragnie dążyć do inte...

Sprawa narodowa na Kresach Wschodnich
Dokument zwany Concordią zabraniał kapłanom chrzcić dzieci nie swego obrządku (wyjąwszy nagłe przypadki). Greckokatoliccy kapłani, udzielając wyjątkowo chrztu dzieciom ła...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: