Polityka

Czym jest polityka?

Inne strony warte obejrzenia:

Czym jest polityka?Czym jest polityka? Na to pytanie może odpowiedzieć powierzchownie każdy z nas, ponieważ stykamy się z nią na okrągło. Ale taka odpowiedź może być jedynie powierzchowną tezą, bądź stwierdzeniem zwykłego laika. Na to, wydaje się stosunkowo łatwe pytanie może odpowiedzieć tylko wybitny i oczytany politolog. Nam jednak pozostaje zwykłe przeświadczenie o polityce, wiemy tyle ile zdołamy dowiedzieć się z ekranów telewizyjnych, radia czy gazet. Ale nie ma chyba nic ważniejszego dla rządzących jak tak zwana opinia publiczna, która w zdecydowanej większości ma wpływ na to co dzieje się na arenie politycznej. Dzięki temu taka zbiorowość ludzka reaguje na to co dzieje się w polityce, poprzez różne ugrupowania, manifesty, bądź nawet radykalne strajki. Czasami sprawa dotyczy różnych dziedzin życia społecznego, często dotyka kontrowersyjnych tematów, które wymagają rozstrzygnięć. Często ludzie mający prawa wyborcze, a więc dorośli, pełnoletni, decydują o kształcie państwa. W końcu Polska to kraj demokratyczny, w którym każdy obywatel ma prawo głosu – ale czy tak w rzeczywistości jest? To pozostaje chyba pytaniem skierowanym do rządzących, do polityków. Na niektóre sprawy dotyczące sfery życia społecznego, na jakiś przepis, bądź nowe ustanowione prawo, opinia publiczna może wyrazić swój sprzeciw, lub aprobatę tego co się właśnie w polityce dzieje. Aby ułatwić sprawę powstają liczne partie polityczne, które wyrażają swoje zdanie na dany temat. Często takie partie starają się wpłynąć na niektórych niezdecydowanych wyborców i usiłują zmobilizować ludność do aktywnego uczestnictwa w wyborach, bądź innej sferze politycznej. Każda partia pragnie mieć jak największą rzeszę zwolenników i osób które popierają ich sposób myślenia, czy działania. Opinia publiczna ma nie tylko wpływ na to, co dzieje się w danym państwie, ale również wpływa na politykę zagraniczną. To dzięki takim ugrupowaniom i rzeszy społeczności mieliśmy wpływ na to czy Polska miała przystąpić do NATO czy miała też wstąpić do Unii Europejskiej. Były to bardzo ważne decyzje, które z pewnością zaważyły na losie i kształcie naszego państwa. Czym jest więc polityka? Warto wiedzieć, że wpływa ona na funkcjonowanie całego państwa. A bycie politykiem to bycie przedstawicielem narodu całego kraju. Wybrańcem, który ma zmienić wszystko na lepsze.


Warto również przeczytać:

Benjamin Harrison
Benjamin Harrison był dwudziestym trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on dwudziestego sierpnia 1833 roku w North Bend, w stanie Ohio. Zmarł nato...

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln był szesnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu dwunastego lutego 1809 roku w hrabstwie Hardin, w Kentucky. Zmarł natomiast...

Organy władzy sądowniczej
Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. W naszym kraju opinia publiczna kieruje się chęcią zemsty. Należy znaleźć winnego i go ukarać. Natomiast ...

Jimmy Carter
Jimmy Carter naprawdę nazywał się James Earl Carter Junior, był trzydziestym dziewiątym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu pierwszego paździe...

Organizacje rządowe i pozarządowe
Organizacje pozarządowe są zazwyczaj obywatelskim ruchem, który został założony po to, aby działać na rzecz danego interesu publicznego, zazwyczaj powstaje on z inicjatyw...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: