Polityka

Członkowie ONZ

Inne strony warte obejrzenia: http://poli-tyka.pl

Członkowie ONZZasady, na jakich państwo może przystąpić do Organizacji Narodów Zjednoczonych są dokładnie określone a Karcie Narodów Zjednoczonych, przyjętej 25 października 1945 roku. Reguluje je artykuł 4, który mówi o tym, że uczestnikiem może stać się każdy kraj, w którym panuje pokój, respektuje go i przyjmuje wszelkie zobowiązania, które narzuca mu Karta. Ponadto musi być na tyle stabilne politycznie, żeby móc wypełniać te postanowienia i stosować pokojowe rozwiązywanie sporów. Co więcej, każdy członek zobowiązuje się to wykonywania własnych obowiązków i celów, jak również do wpływania na inne państwa pozostające poza organizacją, w celu podporządkowania się jej celom i wspólne budowanie bezpieczeństwa światowego. Logicznym jest, że kraje mają pomagać Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proces akcesji nowego członka nie jest zbyt skomplikowany biurokratycznie. Zgromadzenie Ogólne przygotowuje odpowiednią uchwałę, którą zleca jej Rada Bezpieczeństwa. Inaczej jest jeśli chodzi o wystąpienie lub wydalenie z grona Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co do wycofania się z postanowień Kart Narodów Zjednoczonych nie ma żadnej procedury. Każdy członek może więc wystąpić z organizacji na podstawie jedynie deklaracji. Jedynym krajem w całej historii, które zrezygnowało ze swego uczestnictwa była Indonezja. W 1965 roku wypowiedziała swoje członkostwo w organizacji, po czym po roku powróciła. Jeżeli chodzi o usunięcie z szeregów Organizacji Narodów Zjednoczonych, państwo musi uporczywie łamać zasady, jakie przyjęło w ramach swojej akcesji. W takim przypadku, Rada Bezpieczeństwa wysuwa wniosek do Zgromadzenia Ogólnego, które podejmuje odpowiednią decyzję. W 1992 roku, użyto tej procedury w stosunku do Jugosławii. Republika Południowej Afryki była także krajem zagrożonym usunięciem z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powodem było stosowanie zabronionego już apartheidu. Rada Bezpieczeństwa może również wystosować do Zgromadzenia Ogólnego wniosek o zawieszeniu praw członka. Zgromadzenie przyjmuje go większością dwóch trzecich wszystkich głosów. Pierwotnymi członkami organizacji było aż 51 państw, w tym Polska, dla której stworzono specjalne kryterium. Obecnie, Organizacja Narodów Zjednoczonych liczy 192 kraje. Co ciekawe, na przykład Watykan i Palestyna, mimo, iż nie są sygnatariuszami Karty Narodów Zjednoczonych, mają status obserwatora.


Warto również przeczytać:

Jak przeciwdziałać wojnom
Polityka obecnie stara się przeciwdziałać wojną na całym świecie, w wielu przypadkach jest to prowadzone poprzez misje stabilizacyjne i misje pokojowe, które powodują, że...

Rodzaje polityk
Polityki można podzielić na wiele różnych sposobów. Praktycznie każdej dziedzinie życia możemy przypisać jakąś politykę. Do dziedziny ekonomii zaliczymy na przykład polit...

Bezpośredniość oraz powszechność wyborów
Podczas wyborów obowiązuje pięć zasad. Dwie z nich to bezpośredniość wyborów oraz powszechność wyborów. Pierwsza z wymienionych zasad mówi o tym, iż kandydaci są bezpośre...

Monarchizm
Monarchia jest jednym z poglądów politycznych, według której najlepszym ustrojem dla państwa jest monarchia. Jest to także ideologia, która dąży do tego, aby w danym pańs...

Gdzie wspólna polityka, tam i zdrada
Ludność ruska okazywała lojalność nie tylko wobec Światopełka, ale i Bolesława, co skłoniło go do odesłania cudzoziemskich oddziałów posiłkowych, jednak uzależnił to od s...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: