Polityka

Czechy, Słowacja i Węgry

Inne strony warte obejrzenia: http://www.log-system.pl

Czechy, Słowacja i WęgryW Czechach mamy do czynienia z systemem wielopartyjnym. W oparciu o kryterium genezy, czeskie partie polityczne, podobnie jak w innych państwach postkomunistycznych można podzielić na: partie postkomunistyczne(reprezentowane przez KSĆM, partie wywodzące się z opozycji antykomunistycznej, wśród których są partie powstałe po rozpadzie Forum Obywatelskiego także ĆSSD), partie historyczne (czyli ugrupowania nawiązujące swoimi nazwami oraz programami do partii istniejących przed okresem „realnego socjalizmu” - ĆSL, ĆSSD), partie nowe (będące efektem procesów transformacji systemowej, które powstawały w oparciu o nowe podziały socjopolityczne i dezintegracyjne oraz integracyjne działania elit politycznych - m.in. US – DEU). Trudniej już jest jednoznacznie określić system partyjny Słowacji. W konsekwencji wyborów z 2002r. słowacki system partyjny tworzą trzy grupy partii politycznych: cztery średniej wielkości partie polityczne (HZDS, SDKU, Smer, SMK), trzy małe ugrupowania parlamentarne (KDH, ANO, KSS), kilka małych partii nieposiadających parlamentarnej reprezentacji (SNS, PSNS, HZD, SDA, SDL, SOP, SDSS, DU, DS.) , które niewątpliwie były inicjatorami czy uczestnikami procesów integracyjnych w latach 2002-2006. System partyjny Słowacji można zatem także określić systemem partii średnich, łącznie bowiem uzyskują one większość głosów (powyżej 65%). Jeżeli chodzi o Węgry, jest to państwo o systemie wielopartyjnym. Badając historię tego kraju, można zaobserwować idealnie zjawisko roszady partyjnej. W pierwszej turze wyborów parlamentarnych na Węgrzech z dnia 7 kwietnia 2002r. frekwencja wyniosła 71 proc., co tłumaczono znaczną polaryzacją społeczeństwa, która nastąpiła podczas czterech lat rządów koalicji Orbana. W pierwszej turze największe poparcie uzyskała Węgierska Partia Socjalistyczna – 42,03 proc., Fidesz zdobył 41,11 proc. głosów, Związek Wolnych Demokratów – 5,56 proc. Poniżej progu wyborczego znalazły się Partia Sprawiedliwości i Życia oraz Niezależna Partia Drobnych Rolników. Drugą turę z 21 kwietnia 2002r. wygrała partia Orbana, lecz nie było to zwycięstwo wystarczające do utrzymania przewagi w parlamencie. W rezultacie wyborów w Zgromadzeniu Krajowym znalazły się trzy partie: Fidesz uzyskał 188 mandatów, Węgierska Partia Socjalistyczna – 178 mandatów i Związek Wolnych Demokratów – 20 mandatów.


Warto również przeczytać:

Władza
Władza niewątpliwie kojarzy się z wywieraniem wpływy na innych i możliwością dokonywania decyzji, które decydują o danej grupie, czy państwie. Ale władza może także oznac...

Rzeczpospolita Trojga Narodów
Ugoda w Hadziaczu potwierdzała ugodę wyznawania prawosławia nie tylko na ziemiach ukraińskich, ale na całym terytorium Rzeczypospolitej. Po zniesieniu unii zabroniono na ...

Armia w kraju
Armia w naszym kraju jest najważniejsza obronnością granic naszego kraju, jaka jest tylko możliwa. To właśnie dzięki armii, możemy spać spokojnie, ponieważ wszelkie ćwicz...

Opinia publiczna
Opinię publiczną definiujemy jako reakcję osób, grup społecznych, czy pewnych zbiorowości ludzkich na sytuację jaka rozgrywa się na scenie politycznej danego państwa, na ...

Polityka - czym jest?
O polityce wiele osób mówi, polityką wiele osób się zajmuje, jednak trudno tak do końca jednoznaczne określić, czym ona jest i przez kogo może być prowadzona. Oczywiście ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: