Polityka

Co to jest polityka?

Inne strony warte obejrzenia: https://www.tonprint.pl

Co to jest polityka?Pojęcie polityka wywodzi się z nauk społecznych, słowo to może być różnie interpretowane i rozumiane. Pojęcie to funkcjonowało już w czasach starożytnych. O polityce wypowiadał się Arystoteles, który mówił, że jest to rodzaj sztuki rządzenia państwem. Gdy rozpoczął się proces demokratyzacji, w czasach nowożytnych, pojęcie polityka zaczęło powoli zmieniać swoje znaczenie i definicja również uległa zmianie. Teraz przez politykę rozumie się takie działania, które ujednolicają sprzeczne interesy różnych grup społecznych. Stephen D. Tansey politykę definiuje bardzo podobnie. Twierdzi, że jest to wspólne działanie ludzi, którzy mają sprzeczne interesy, aby osiągnąć cele, które w pewnych sytuacjach są takie same, a gdy one są przeciwne - ludzie konkurują ze sobą poprzez manipulację, kompromisy, przymus, a czasem przemoc. Te definicje polityki funkcjonowały w dawniejszych czasach. A dziś najbardziej uznawaną definicją polityki jest ta, którą stworzył Max Weber. Był on niemieckim socjologiem, ekonomistą i prawnikiem. Oraz zajmował się teorią polityki. „Polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy: między państwami, w obrębie państwa lub między grupami ludzi, którzy to państwo tworzą.” (Max Weber - Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998). Polityka pełni bardzo ważną rolę w państwie. Przyczynia się ona do jego prawidłowego funkcjonowania, pozwala obywatelom dbać o swoje interesy, walczyć o przestrzeganie praw człowieka. Dzięki polityce, władze w państwie mają przypisane konkretne kompetencje. Bez polityki państwo nie mogłoby istnieć. Brakowałoby władz, samorządów różnych organizacji, a czym byłoby państwo bez osób, które by nim władały i walczyły o interesy obywateli? Takie państwo nie miałoby racji bytu, panowałby chaos, wieczne konflikty. Naukę zajmującą się polityką nazywamy politologią, a samą politykę możemy podzielić na różne rodzaje. Wymieniamy na przykład politykę żywnościową, politykę społeczną, ekonomiczną, polityki wspólnotowe ( na szczeblu Unii Europejskiej), politykę budżetową, przemysłową i wiele, wiele innych. Tak naprawdę do każdej dziedziny życia można przyporządkować jakaś politykę. W Ameryce, a szczególnie w literaturze pisanej przez naukowców amerykańskich na topie jest mówienie o polityce jako sztuce zdobywania władzy.


Warto również przeczytać:

Demokracja bezpośrednia
Demokracja bezpośrednia to cecha systemu politycznego jakim są rządy ludu. Polega ona na przekazanie społeczeństwo prawa do wpływania decyzje polityczne. Instrumentem są ...

Polityka żywnościowa
Polityka żywnościowa jest niezmiernie ważną polityką, bo to ona ma wpływ na to, co jemy, jakie produkty są dostępne na rynku oraz na to, że produkty są wyprodukowane zgod...

Pozycja Cerkwi w Rzeczypospolitej
Członkowie Cerkwi prawosławnej, którzy odmówili przystąpienia do unii brzeskiej, bądź też z niej wystąpili, i utworzyli tak zwany Kościół dyzunicki, zostali w Polsce nazw...

Ustrój polityczny Danii
Dania jest monarchią konstytucyjną, w której najważniejszą oraz największą władzę sprawuje monarcha. Tron może objąć kobieta bądź mężczyzna, którzy powinni należeć do koś...

Status Kozaków
Kozaków nie obowiązywało prawo pańszczyźniane, ani inne powinności nakładane na chłopów. Pozbawieni byli jednak możliwości piastowania urzędów publicznych oraz praw polit...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: