Polityka

Co to jest partia polityczna?

Inne strony warte obejrzenia:

Co to jest partia polityczna?Partia polityczna to taki rodzaj organizacji funkcjonującej w każdym współczesnym państwie, której historia sięga blisko stu pięćdziesięciu lat wstecz. Śmiało można ją nazwać głównym sztandarem demokratycznych systemów politycznych, ponieważ zapewnia pluralizm polityczny. Różne frakcje, są więc odzwierciedleniem poglądów społeczeństwa. Pierwsze partie polityczne powstały w reżimach politycznych, które opierały się na reprezentacji. Obecnie, istnieje wiele definicji partii politycznych. Trudno wybrać jedną, najlepszą i najpełniejszą. Najbardziej znana i używana w politologii mówi, że jest to grupa interesu, nastawiona na zdobycie i utrzymanie władzy. Może ją uzyskać tylko i wyłącznie poprzez wolne i powszechne wybory. Taka definicja , mająca charakter ‘wyborczy’ została przestawiona między innymi przez G. Sjöbloma. Twierdził on, że do głównych celów organizacji jaką jest partia polityczna, należy między innymi przygotowanie odpowiednich kandydatów do wyborów na wysokie stanowiska państwowe. Dąży również do obsadzenia swoimi przedstawicielami jak największej ilości placówek publicznych. Partia ma więc zamiar zagarnąć jak najwięcej władzy i postarać się utrzymać ją w swoich rękach jak najdłużej. Takie organizacje polityczne pełnią rozmaite funkcje w strukturach państwowych. Przypisuje się im przede wszystkim pośrednictwo między całym społeczeństwem a poszczególnymi organami państwowymi. Można nazwać je więc swoistym ogniwem łączącym, przedłużeniem woli społeczeństwa w strukturach władzy. Partia polityczna kształtuje jednak głównie opinię publiczną. W Parlamencie są one przedstawicielami społeczeństwa. Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, nie wiążą je jednak żadne zobowiązania składane w okresie wyborów do Parlamentu. Ponieważ reprezentanci piastują rozmaite stanowiska publiczne, nazywane są organizacjami o charakterze państwowo – publicznymi. Mają również charakter członkowski, ponieważ skupiają członków o podobnych a wręcz takich samych poglądach politycznych. Ze względu na fakt, iż do partii mogą należeć również funkcjonariusze, można stwierdzić, że buduje struktury biurokratyczne państwa. Wyróżniamy wiele rodzajów partii politycznych. Tworząc kategorie, można je dzielić ze względu na prezentowane poglądy, ilość członków i sposób organizacji wewnętrznej.


Warto również przeczytać:

Anarchia
Anarchia nie jest tylko i wyłącznie filozofią życia, jest to stan polityczny, który często może zajść w okresie, w którym nikt nie obejmuje rządów w państwie. Jest to bar...

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln był szesnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu dwunastego lutego 1809 roku w hrabstwie Hardin, w Kentucky. Zmarł natomiast...

Polityka antyukraińska
Ożywienie narodowego ruchu ukraińskiego w Galicji miało również inny poważny powód: uświadomienie sobie istniejących podziałów społecznych i kulturowych. We wschodniej cz...

Twarze kampanii wyborczej
Każda kampania wyborcza danego polityka ubiegającego się najwyższe stanowisko w kraju przebiega bardzo żywiołowo i czasami dramatycznie. Trzeba przyznać, że żaden kandyda...

Dlaczego polityka jest ważna?
Polityka ma ogromne znaczenie dla całego świata, jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które określają, jak państwa mogą się rozwijać w wzajemnych korzyściach, a jak mo...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: