Polityka

Co oznacza termin polityka?

Inne strony warte obejrzenia: Adwokat w Zakopanem

Co oznacza termin polityka?Polityka to termin o bardzo szerokim znaczeniu. Trudno jednoznacznie określić czym jest. Rozumie się go na wiele sposobów, a nauką zajmującą się badaniem polityki są nauki społeczne. Właśnie według specjalistów, główną przyjętą definicją jest ta, stworzona przez profesora Kazimierza Opałka. Mówi on tak: „Polityka to działalność wytyczona przez ośrodek decyzji sformalizowanej grupy społecznej (organizacji), zmierzająca do realizacji ustalonych celów za pomocą określonych środków”. Jest to obecnie najpełniejszy i najdokładniejszy opis tego terminu. Od wieków, słowo ‘polityka’ rozpatrywane było przez największych myślicieli świata. Arystoteles na przykład, rozumiał je jako rodzaj sztuki jaką jest rządzenie państwem. Uważał, że celem polityki powinno być szeroko rozumiane dobro wspólne. Przez całą starożytność i średniowiecze można zaobserwować podobne ujęcie tego terminu. Jej źródła znajdowano więc przede wszystkim w prawie naturalnym. W tamtych czasach służyła głównie do wytłumaczenia braku równouprawnienia i obdarowania przywilejami ludzi bogatych i wpływowych. W nowożytności rozkwitła idea demokracji, która jeszcze bardziej rozwinęła politykę. Zgodnie ze sztandarowymi zasadami rządu ludu, polityka miała za zadanie godzić różne interesy. Coraz więcej osób dopuszczano do głosu i wyrażania własnych poglądów. Dopuszczano metody perswazji jak również bardziej drastyczne takie jak manipulacja czy przemoc. Wszystko służyło wymianie interesów poszczególnych grup społecznych i budowaniu ładu społecznego. Demokracja wymuszała zawarcie kompromisu i tym samym prowadzenie polityki, która była korzystna dla ogółu. Słynnymi teoretykami nauk społecznych w erze nowożytnej byli między innymi Stephen D. Tansey i przede wszystkim Maks Weber. Każdy zna jego definicję polityki, mówiącej o tym, że jest ona „dążeniem do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą”. W miarę upływu czasu i rozwoju stosunków międzynarodowych, politolodzy wzbogacili ten opis o stosunki między państwami narodowymi, które są członkami rozmaitymi organizacji międzynarodowych. Dlatego też, obecnie termin ‘polityka’ nabrał wymiaru ogólnoświatowego i nie odnosi się już tylko i wyłącznie do stosunków wewnątrz kraju.


Warto również przeczytać:

Rząd Marka Belki
W marcu część prominentnych polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej (w tym postać ówczesnego marszałka Sejmu: Marka Borowskiego), utworzyło nową partię, SDPL. Gabinet kie...

Kwestia poglądów
Nie da się ukryć, że każdy obywatel posiada własne poglądy polityczne, z którymi zgadza się. Są one dostosowane do naszych przekonań w związku z czym postaraj się mieć to...

Kwaśniewski i Buzek
Jarosław Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Po raz pierwszy w Polsce poznano go jako aktora, który w wieku 13 lat wspólnie z bratem –...

Rząd w Polsce
Od zmiany systemu politycznego w 1989 roku, Polska jest rządzona na przemian przez partie prawicowe i lewicowe. We wrześniu tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiąteg...

Teoria marksistowska
Teoria marksistowska zakłada, że państwa powstawały w związku przyczynowo-skutkowych w społeczeństwie, które rozwijało się pod wpływem gospodarki. Początkowo w społeczeńs...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: