Polityka

Cele polityki gospodarczej

Inne strony warte obejrzenia: adwokat pruszków kancelaria-ozarow.pl

Cele polityki gospodarczejJak każda z polityk, polityka gospodarcza również wyznacza sobie cele, do których dąży i jak najwięcej z nich chce w pełni zrealizować. Cele te możemy podzielić według dziedzin, których dotyczą. Tak więc wyróżniamy cele ogólne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, polityczne i obronno-militarne. Do tych ostatnich należy zapewnienie środków obronnych i wykwalifikowanego wojska, w razie zagrożenia wojną. Do celów ogólnych zaliczymy prawa człowieka- najprawdopodobniej jest to najważniejszy cel, ponieważ gdy nie będą one przestrzegane, może doprowadzić to do poważnych konfliktów. Kolejnym celem jest sprawiedliwość, bez której państwo nie mogłoby istnieć. Do ogólnych celów należy też zapewnienie suwerenności państwa, czyli że władze muszą wszelkimi sposobami dążyć do tego, aby nikt nie mógł zagrozić wojną, czy też chęcią przejęcia władzy w państwie. Ostatnim celem ogólnym jest postęp społeczny. Jest to ważne, aby kraj się rozwijał, ludzie mogli korzystać z wielu przywilejów i żyć na jak najlepszym poziomie. Cel polityczny jest tylko jeden, a mianowicie taki, żeby panujący ustrój gospodarczy w państwie był umacniany i doskonalony. To ważne, aby kraj był stabilny. Do celów ekologicznych należy ochrona środowiska naturalnego. Państwo powinno dbać, aby obywatele żyli w czystym, zadbanym kraju. Ale także powinno pomyśleć o ochronie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt i o to, aby promować wśród społeczeństwa ochronę środowiska i dbanie o nie. Celów ekonomicznych i społecznych jest najwięcej, dlatego, że polityka gospodarcza kładzie na nie największy nacisk. Cele ekonomiczne to powiększanie majątku kraju, równowaga gospodarcza, wzrost gospodarczy, wzrost udziału przedsiębiorstw w gospodarce i wiele innych, a cele społeczne to takie, aby każdy miał prawo do pracy i mógł znaleźć zatrudnienie, zapewnienie przez państwo służby zdrowia, aby każdy miał dostęp do szpitali i przychodni, żeby szanse awansu zawodowego były równe dla każdego obywatela i ostatnim celem jest zapewnienie zabezpieczenia społecznego, czyli różne dofinansowania i pomoce dla ludzi biedniejszych. Należą do nich zasiłki dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński renty, emerytury, zasiłki rodzinne. Jak widać celów jest wiele i władza państwowa musi być tak zorganizowana, żeby była w stanie je wszystkie realizować.


Warto również przeczytać:

Supermocarstwa
Na świecie istnieją obecnie supermocarstwa, które są jednymi z najlepiej rozwiniętych krajów całego świata, które przodują w gospodarce i wojskowości nad resztą. Państwa ...

Reformy józefińskie
Wprowadzone w życie przez Józefa II w latach 1781–1782 akty prawne, zwane patentami, nie tylko zwalniały chłopów z osobistej zależności od pana, lecz również ogran...

Różne podejścia do pojęcia lewicy
Zakres polityki lewicowej w rządzie określa skrzydło sięgające od centrum do strony lewej, natomiast pojęcie centrolewicy opisuje położenie w pobliżu głównego nurtu polit...

Stowarzyszenia i ich postulaty
W obronie strajkujących chłopów najwcześniej wystąpili galicyjscy socjaliści zaangażowani od początku swej działalności w rozwiązywanie skomplikowanych problemów polsko-u...

Lyndon Baines Johnson
Lyndon Baines Johnson, nazywany również w skrócie LBJ, był trzydziestym szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd ten pełnił w latach 1963 – 1969. Urodził się...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: